Tabiat Risalesi'nde; saraya giren adam saray sahibini bulamayınca, ilim sıfatının yansıması olan defteri, SANİ olarak kabul ediyor. Peki bu kainat sarayının sahibini bulamayan tabiiyyunlar neye inanıyorlar, onların defteri nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Tabiatçıların sanatkarı, zaten tabiatın kendisidir; onun için bunlara tabiatçı deniliyor. Yani misaldeki vahşi adam, tabiatçılar oluyor; sarayın kanunlarının yazılı bulunduğu defter de tabiat oluyor. Zaten bu misal tabiatçıların halini akla yaklaştırmak ve onların fikirlerinin iç yüzünü izah etmek için veriliyor. Tabiat da kaderin şu kainatta bir yansıması, insan zihninde maddi bir tezahürüdür. Yalnız tabiatçılar yanlış yaparak, tabiatı müstakil ve ilah şeklinde tasavvur ediyorlar. Halbuki tabiat denilen şey Allah’ın şu kainattaki işlerinin ve kanunlarının bir muhassalasıdır.

Kainatın kuruluş amacı, Allah’ın varlığını ve isimlerinin manalarını talim ve tarif etmek içindir. Bütün mahlukatın intizam ile çabalamaları ve gayretleri, hep bu marifet ve muhabbet üzerinedir. Yani bütün kainat, insan beni okusun ve benden yaratana intikal etsin, amacı ile hizmet ediyorlar. Güneşin doğması, yıldızların parlaması, bulutların hareketi hep bu mana üzerine bina olmuşlar. Kainat bir ağaçsa, insan bu ağacın neticesi ve meyvesi; kainat bir gemi ise insan bu geminin kaptanı hükmündedir.

İnsanın şu kainat içinde en önemli vazifesi ise iman ve ibadettir. Bütün kainat, insanın bu vazifesinin tahakkuk etmesi için hareket ve hizmet ediyor.

Öyle ise insanın iman ve ibadet vazifesini terk etmek olan küfrü irtikap etmesi, bütün kainat ve çalışanlarının hukukuna bir tecavüz, bir hakarettir. Küfür kainatın bütününde çok parlak bir şekilde görünen marifet ve muhabbet maksadını, bir inkara, bir abesiyete mahkum etme ameliyesidir.

Nasıl öğrenci için açılan bir okula, öğrencinin gitmemesi, okulun maksadını boşa çıkarmak ise, insanın marifet ve muhabbeti için dizayn edilmiş şu kainatı küfür ile görmezden gelmesi de aynı şekilde kainatın maksadını boşa çıkarmak ve onun hukukuna bir tecavüzdür bir cinayettir.

Özet olarak; küfür ve şirk bir cihetle kamu suçudur, öyle ise Allah’ın kafire kainat adına kamu davası açması ve cezalandırması gayet makul ve mantıklı ve cinayetinin bedelini ödetmesi gayet adalet ve hikmettir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...