"Tabiiyyun ve maddiyyunun din ve maneviyat aleyhindeki neşriyatı" yeni nesillere ve gençliğe imansızlık fikr-i küfrisini nasıl aşılıyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Gençlerin komünist, deist, ateist, satanist vs. gibi sapkın akımlara kapılması, yeni nesillerin doğrudan etkilenmesi anlamına geliyor ve bunun somut örnekleridir. Din düşmanları imansızlığı her türlü vesile ve fikirlerle yaymaya çalışmaktadırlar. Bazen bilimi ve bazen de dinin yoruma açık olan kısımlarını kullanarak, insanların ve özellikle gençlerin imanına zarar vermeye çalışıyorlar.

Yine gençlerin sefahat ve ahlaksızlığa alet edilmeleri yani içki, kumar, uyuşturucu, fuhuş gibi kötü alışkanlıklara müptela olmaları da dolaylı etkilenmeleri anlamına geliyor.

Bu milletin din ile olan bağını koparır ya da zayıflatırsanız, toplum tabiatçı ve maddeci fikri akımların etkisi altına girip her türlü zararlı alışkanlıklara müptela olurlar. Hâl-i âlem bunun en somut örneğidir.

Bizlerin de -en az o tahripçiler kadar ve hatta çok daha gayretle- hak olan dine ve imana çalışmamız lazım ve elzemdir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...