"...tabur misâl bir cesedin nizamı altına girmekle birbiriyle tanışan zerrat-ı esasiye ve eczayı asliyeyi bir sayha ile, sur-u İsrafil’in borusu ile toplar." Toplanan malzemeler; "zerrat-ı esasiye" ve "ecza-i asliye" olarak ifade ediliyor. İzah nasıldır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsanda aslî maddeler elementlerdir ve onları teşkil eden atomlardır. Bu aslî maddeler İlâhî bir terbiyeden geçerek hücre olurlar, organ olurlar ve bedeni meydana getirirler.

Bu aslî maddeler yeniden yaratılışta daha başka bir terbiyeden geçerek ahiret âlemine uygun şekilde yeniden yaratılacaklardır. Öyle ki, ahiretteki bedenler ile dünyadakiler arasında “gölge ile asıl kadar büyük bir farklılık” olacaktır.

Neş’e-i uhra denilen bu ikinci yaratılışta görev alacak zerrat ve ecza konusunda iki görüş vardır. Birisine göre, insan bedeninde görev alan bütün zerreler ahirette de görev alacaklardır. Bu görüşe şöyle bir haşiye de düşülür: İnsan hangi zerreler ile ibadet yapmışsa cennete onlarla girecektir. İsyanda kullanılan zerreler bu şereften mahrum olacaklardır.

Bu gibi izahlar çoğu zaman “evliyanın keşfiyatına” dayanmaktadır.

Diğer görüşe göre ise, bütün zerrelerin görev alması gerekmez. Bir çekirdekten koca bir ağacı çıkaran kudret, insan bedenini, hadiste “acbü’z-zeneb” denilen ve çürüyüp kaybolmayan bir temel maddeden, ahirete münasip şekilde yeniden yaratacaktır.

İşte, zerrat-ı esasiye bu ikinci yaratılışa esas olan ve acbü’z-zenebde görev alan atomlardır.

Bediüzzaman Hazretleri İşarât-ül İ’caz adlı eserinde bu konuda şu tahlili yapar:

“Arkadaş! Zahire nazaran, haşirde ecza-yı asliye ile ecza-yı zâide birlikte iade edilir. Evet cünüb iken tırnakların, saçların kesilmesi mekruh ve bedenden ayrılan herbir cüz'ün bir yere gömülmesi sünnet olduğu ona işarettir. Fakat tahkike göre, nebatatın tohumları gibi 'Acb-üz zeneb' tabir edilen bir kısım zerreler, insanın tohumu hükmünde olup, haşirde o zerreler üzerine beden-i insanî neşv ü nema ile teşekkül eder.”

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...