"Tabur misal bir cesedin nizamı altına girmekle birbiriyle tanışan zerrat-ı esasiye ve eczayı asliyeyi bir sayha ile sur-u İsrafil’in borusu ile toplar." Toplanan malzemeler; "zerrat-ı esasiye" ve "ecza-i asliye" olarak ifade ediliyor. İzah nasıldır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsanda asli maddeler elementlerdir ve onları teşkil eden atomlardır. Bu asli maddeler ilahi bir terbiyeden geçerek hücre olurlar, organ olurlar ve bedeni meydana getirirler.

Bu asli maddeler yeniden yaratılışta daha başka bir terbiyeden geçerek ahiret âlemine uygun şekilde yeniden yaratılacaklardır. Öyle ki, ahiretteki bedenler ile dünyadakiler arasında “gölge ile asıl kadar büyük bir farklılık” olacaktır.

Neş’e-i uhra denilen bu ikinci yaratılışta vazife alacak zerrat ve ecza konusunda iki görüş vardır. Birisine göre, insan bedeninde vazife alan bütün zerreler ahirette de vazife alacaklardır. Bu görüşe şöyle bir haşiye de düşülür: İnsan hangi zerreler ile ibadet yapmışsa cennete onlarla girecektir. İsyanda kullanılan zerreler bu şereften mahrum olacaklardır.

Bu gibi izahlar çoğu zaman “evliyanın keşfiyatına” dayanmaktadır.

Diğer görüşe göre ise, bütün zerrelerin vazife alması gerekmez. Bir çekirdekten koca bir ağacı çıkaran kudret, insan bedenini, hadiste “acbü’z-zeneb” denilen ve çürüyüp kaybolmayan bir temel maddeden, ahirete münasip şekilde yeniden yaratacaktır.

İşte, zerrat-ı esasiye bu ikinci yaratılışa esas olan ve acbü’z-zenebde görev alan atomlardır.

Bediüzzaman Hazretleri İşarâtü'l-İ’caz adlı eserinde bu konuda şu tahlili yapar:

“Arkadaş! Zahire nazaran, haşirde ecza-yı asliye ile ecza-yı zâide birlikte iade edilir. Evet cünüb iken tırnakların, saçların kesilmesi mekruh ve bedenden ayrılan her bir cüz'ün bir yere gömülmesi sünnet olduğu ona işarettir. Fakat tahkike göre, nebatatın tohumları gibi 'Acb-üz zeneb' tabir edilen bir kısım zerreler, insanın tohumu hükmünde olup, haşirde o zerreler üzerine beden-i insanî neşv ü nema ile teşekkül eder.” (İşaratü'l-İ'caz, Bakara Suresi 4. Ayet Tefsiri)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...