"Taksimü'l-a'mâl kaidesini bitamamihâ tatbik etmek -tâ şubeler birbirine medhal ve mahreç olmakla beraber, her bir şubeden mütehassıs çıkabilsin-..." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Beşinci şart: Taksimü'l-a'mâl kaidesini bitamamihâ tatbik etmek-tâ şubeler birbirine medhal ve mahreç olmakla beraber, her bir şubeden mütehassıs çıkabilsin." (1)

Taksimü'l-a’mal: İş bölümü, iş taksimi, branşlara ayrılarak gelişmek, ihtisaslaşmak anlamına geliyor.

Evet, Allah kainatı branşlaşma ve gelişme esası üzerine yaratmıştır. Yani insanlık maddi olarak terakki edebilmek için branşlaşma ve gelişme esasına tam tamına itaat etmek zorundadır; bu kainatın kevni ve maddi bir kanunudur. Kim bu kanuna itaat ederse dünya saadetini ve gelişimini elde eder, kim de itaat etmez ise dünyada fakir ve sefil olur.

Allah insanın fıtratına, kainattaki gizli hazineleri ve nimetleri elde edebilmek için birçok meyiller ve kabiliyetler vermiştir. İnsanlık bu meyil ve kabiliyetleri güzelce işleyip düzgün bir iş bölümü haline getirebilirse, kainattaki hafi ve saklı olan nimetlere ve güzelliklere erişir ve onlardan tam istifade eder. Bugün Batı dünyası bunu başarabilmişken maalesef İslam dünyası buna tam ulaşamamıştır. Öyle ise gelişmek ve dünya saadetini elde etmek, branşlaşma ve gelişim kanuna itaat etmekle mümkündür.

Bu kısa paragrafta da branşlaşmanın önemine işaret ediliyor. Her ilim dalı bir branştır, bunların da alt branşları vardır. Her branşın da mütehassısı, yani uzmanı ayrıdır. Branşlaşma, eğitim sisteminin en temel gereksinimlerindendir.

(1) bk. Münazarat.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Adem68474

medhal ve mahreç hangi manada kullanılmış?

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Mehmet Selim)

medhal / مدخل. Girilecek taraf. Dahil olacak yer. Esere başlangıç. Önsöz. Mukaddeme. Girecek yer, kapı, giriş.

Mahreç de bir şeyin dışarı çıkmasını sağlayan geçit ya da kapı demektir.

Burada geçen "Taksimü’l-a’mâl kaidesini bitamamihâ tatbik etmek—tâ şubeler birbirine medhal ve mahreç olmakla beraber, her bir şubeden mütehassıs çıkabilsin." ifadesinde Medresetüzzehra'nın müfredat ve eğitim sistemi tarif edilmektedir. Üniversitenin bütün şubeleri ve bölümleri olan bilim ve ilim dalları, birbirlerine giriş ve çıkışları, alışverişleri, alt safhada birbirleriyle irtibatları olmakla birlikte, asıl olan ihtisaslaşmadır. Yani Tıb fakültelerinde ve diğer bütün fakültelerdeki öğrenciler belirli bir zaman aynı temel dersleri almakla (birbirlerine giriş - çıkış), asgari düzeyde aynı dersleri taallüm etmekle birlikte, ilerleyen zamanlarda branşlaşma ve ihtisaslaşma olduğu gibi, Medresetüzzehranın da eğitim sistemi böyle hikmetli bir eğitim şekli üzerinde kurulmalıdır. 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...