"Takva, menhiyattan ve günahlardan içtinab etmek ve amel-i sâlih, emir dairesinde hareket ve hayrat kazanmaktır." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Takva denilince, öncelikle haramları terk etmek anlaşılır. Bunu, mekruhlardan sakınma takip eder. Mekruh, çirkin bulunan, hoş karşılanmayan fiil, söz ve hâllere denir.

Daha sonra şüpheliler karşımıza çıkar. Hakkında kesin bir hüküm olmayan işlerde, takvaya uygun olanı, haram olma ihtimalini ön plana alıp o fiilleri terk etmektir.

Sonra mübah ve helâl olanlar gelir. Bunlardan yetesiye istifade edip israftan sakınmak da takvadandır.

“... Yiyiniz içiniz, fakat israf etmeyiniz.” (A’raf, 7/31)

âyet-i kerimesine konu olan yiyecek ve içecekler, elbette ki helâl olanlardır; haramlar zaten yasaklanmışlardır.

Helâlde israf edenler, ona müptela olurlar. İsrafa alışan bir insan ise, alıştığı kadarını bulamadığı ortamlarda şüpheliye meyletmeye başlar. İsraf etmeyen için böyle bir tehlike söz konusu değildir.

Takva üçe ayrılır:

1. Şirkten takva: İman ederek şirkten korunmak.

2. Masiyetten takva: Büyük günahları işlemekten, küçüklerde de ısrardan sakınmak (Takvanın en yaygın mânâsı budur.)

3. Masivadan takva: Kalbini Hak’tan alıkoyan her şeyden uzak durmak.

Amel-i salih ise; başta farzlar olmak üzere, vacipler, sünnetler, nafile ibadetler, adapları işlemektir. Özetle, Allah'ın razı olduğu fiileri yapmaktır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

nurcu56

İmandan sonra ahiret, ibadet değil de neden takva?

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (m.ali)

Takva, insanın kendini bütün günahlardan koruması ve dinin yasak ettiğinden veya haram olduğunda şüphesi olan şeylerden çekinmek ve sakınmak gibi anlamlara geliyor. Üstad Hazretlerinin veciz ifadesi ile "takva Allah’ın yasaklarından kaçınmak" demektir.

Takvanın bu asırda öne çıkıp, büyük bir önem kazanmasının iki sebebi var:

Birisi, haram ve günahların serbestçe işlenip her tarafı istila etmesidir ki, bu asırda günahlar mergup bir meta haline gelmiştir. Haliyle insanların bu tehlikeden korunması salih amele tereccüh etmiştir. Çünkü günahtan çekinmeyen birisinin salih amel işlemesi, işlese bile bu amelin faydalı olması pek mümkün değildir.

İkincisi, "Zarardan korunmak faydayı elde etmekten önce gelir." kaidesince, takva salih amelden önce gelir. Çünkü takva mühim bir zarar ve tehlikeden korunmak iken, salih amel bir fayda elde etmektir. Yani müminin bu günahlı asırda öncelikli vazifesi takva ile cehennemden kurtulmasıdır; salih amelle cennette yer genişletmek ikinci sırada gelir.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...