"Yeni Said zihnini silkeleyip, muzahraf felsefeyi ve sefih medeniyeti atmak isterken, kendi ruhunda Avrupa’nın lehinde şehadet eden hissiyat-ı nefsaniyeyi susturmak için..." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Yeni Said zihnini silkeleyip, muzahraf felsefeyi ve sefih medeniyeti atmak isterken, kendi ruhunda Avrupa’nın lehinde şehadet eden hissiyat-ı nefsaniyeyi susturmak için, Avrupa’nın şahs-ı manevisi ile bir cihette gayet kısa, bir cihette uzun, gelecek muhavereye mecbur olmuştur."(1)

Hissiyat-ı nefsi denildiğinde akla nefsin süfli istek ve arzuları gelir. Menfi Avrupa’nın felsefi anlayışı insanın ruhuna, kalbine ve manevî değerlerine değil, sadece nefsine ve hayvani yönüne hitap edip onların tatminine çalışıyor.

Mesela, sefih Avrupa’nın hürriyet anlayışı insanın nefsine hitap ediyor, nefsi kamçılıyor ve onun behimi arzularını tahrik ediyor. Her insan nefis taşıdığı için, menfi Avrupa’nın medeniyetine taraftar oluyor ve hâdiselere onun lehinde bakabiliyor. Yani Avrupa'nın lehinde şehadet eden, hissiyat-ı nefsaniyedir. Bu hissiyat da her insanda bulunur. Üstadımız da bu hissiyatı tadil ve terbiye etmeye çalışıyor.

İslâm medeniyeti ise insanın kalbine, ruhuna, vicdanına ve manevî değerlere hitab ediyor ve onları inkişafını temin ediyor.

1) bk. Lem'alar, On yedinci Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...