Tarikatçı kardeşlerimizin toplandığı yerlerde davet olursa, gidip Risalelerden ders okumak uygun mudur, meslek ve meşrebimize muhalif hareket etmiş olur muyuz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Şayet farklı meslek ve meşreplerden talep olursa, gidip onlara Risale-i Nurlardan okumakta herhangi bir sakınca olmaz. Zira Risale-i Nurlar iman hakikatlerini ders verdiği ve malı umumi olduğu için, bütün Müslümanların ortak noktası ve ortak ihtiyacıdır. Her Müslüman hangi meslek ve meşrepten olursa olsun, bu zamanda Risale-i Nurların ders verdiği iman hakikatlerine muhtaçtır.

Risale-i Nurlar açısından, farklı meslek ve meşreplere ders vermekte bir sakınca yoktur. Mühim olan bir talebin ve davetin olmasıdır. Lakin bir talep ve davet olmadan ders yapılması uygun olmaz. Zira davetsiz gidilmesi meslek ve meşrep ihtilafına sebebiyet verebilir. Herkes aynı genişlikte ve hoş görüde olmadığı için, davet ve talebi dikkate almak en güzelidir.

Risale-i Nurlarda bu manaya işaret eden ibarelerden bir tanesi şöyledir:

"Saniyen: Kardeşimiz Refet bana yazıyor ki: 'İstanbul'da Nurlara çok ihtiyaç var ve ekmek gibi herkes muhtaçtır. Ve kardeşlerimizden ve Nurlarla çok alâkadar ve çok okumuş ve Nurcu olan Yeşil Şemseddin, Nur'un hakikatlerinden ders verdiğinden, vaazında binlerle adam bulunur.' "

"Hem Refet der: 'Bundan anlaşılıyor ki, Risale-i Nur, bu millete hergün ekmek gibi lâzımdır.' "

"Hem bir kısım Nurları ehemmiyetli zatlara vermiş ve Zülfikar-ı Mucizât'ın benim tashihimden geçmiş bir nüshasını istiyor. Umuma birer birer selâm ve dua ederiz ve dualarını isteriz."(1)

(1) bk. Emirdağ Lâhikası-I, (112. Mektup)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...