"Tayın temini ise, mizanla olur." cümlesinde anlatılmak istenen nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Mevzubahis mektupta da ifade edildiği gibi, Üstadımızın ziyaretine giden abilere bir ikram yapılıyor. Şöyle ki;

"Birkaç günden beri Üstadımızın ziyaretine gitmediğimizden, kardeşim Emin ile beraber Üstadımızın ziyaretine gittik. İkindi vakti beraber namaz kıldıktan sonra bize emretti ki: 'Size yemek yedireceğim, burada tayınınız var.' Mükerreren, 'Yemezseniz bana dokuz zarar olur.' dedi. 'Çünkü yiyeceğinize karşı Cenab-ı Hak gönderecek.'"(1)

İkramdan sonra, aynen beklendiği gibi bir adam geliyor ve yenilen ikramlar cinsinden yiyecekler getiriyor. Fakat miktarları farklı geliyor. Üstadımız ise, on misli olacak demişti. İşte bu on mislini bulmak için ölçmek gerektiğini ve bu şekilde miktarların birbirine tevafuk edeceğini ifade etmiş oluyorlar.

(1) bk. Kastamonu Lahikası, (32. Mektup)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...