Block title
Block content

"Tefsirde mezkûr olan her bir emir, tefsirden olmak lâzım gelmez." cümlesini izah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Meselâ, tefsirde mezkûr olan herbir emir, tefsirden olmak lâzım gelmez. İlim ilme kuvvet verir. Tahakküm etmemek şarttır."(1) 

Bir konu hakkında yazarken, branşımız olmayan yan ilim dallarından alıntılar, dipnotlar yapılabilir. O istidradi bilgideki bir hata, bizim asıl sahamızdaki bilgiye şüpheyle bakmayı gerektirmez.

Her asırdaki tefsirciler de bazı ayetleri izah ederken, kendi zamanlarındaki fenni ilimlerden istidradi yardımlar almışlar. Zamanla, fenni ilerleme ile o zamanın bilgisinin yanlış olması, o zatın asıl sahası olan tefsirdeki kudretine gölge düşürmez.

Mesela, bir müfessir bir ayeti tefsir ederken biyoloji sahasından alıntı yapmış olabilir. Ama onun o konudaki yan malumatındaki yanlışı -hâşâ- Kur'an'da bir hata var diye görmek mümkün olmadığı gibi, Kur'an'dan biyolojiyle alakalı bir ayeti çok iyi anlayan bir biyoloğu da tefsirci olarak kabul etmenin manası yoktur.

İstidradi, bir sözde asıl gayeden bahsederken bağlantılı olarak ikinci derece başka konulardan bahsetmek anlamına geliyor. Bağlantılı ikinci konulardaki hata, asıl konunun doğruluğuna ve güvenirliğine bir halel getirmez, getirmemelidir.

(1) bk. Muhakemat, Birinci Makale, Altıncı Mukaddeme.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...