"Tekemmül-ü mebâdî ve vesaitle mücehhez olan ihtiyac-ı şediddir." Bu cümleyi izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İslam dünyasının maddi bakımdan gelişmesi ve ileride süper bir güç olması mukadderdir, zira buna İslam alemini teşvik eden karşı konulmaz dört beş kuvvet var. Bunlardan bir tanesi de "Tekemmül-ü mebâdî ve vesaitle mücehhez olan ihtiyac-ı şediddir."(1)

Bu zamanda vasıtalar ve maddi gayeye ulaştıracak mebadiler, yani teknik altyapılar çok gelişip ilerlediği için, insanların ihtiyaçlarını hem arttırmıştır hem de şiddetlendirmiştir.

Mesela trensiz, uçaksız, tank ve tüfeksiz bir ülke kalmamış ve şiddetli ihtiyaçlar bunları sürekli geliştirmeye insanları icbar ve teşvik ediyor. Avrupa harıl harıl mebadileri yani teknik altyapısını geliştirmek için çabalarken, İslam dünyasının buna kayıtsız kalması düşünülemez. Zaten bu teknik altyapı şiddetli bir ihtiyaç haline gelip toplumun talebi olmuşken, İslam dünyasının bu konuda kendini silkelemeyip atılım yapmaması mümkün değildir.

Acıkan adam nasıl açlığın şiddetinden yemek arıyorsa, İslam dünyasının tekniğe olan açlığı ve ihtiyacı, onları elde etmekte bir saik ve teşvikçi olacaktır.

(1) bk. Muhakemat, Birinci Makale (Unsuru'l-Hakikat), Dokuzuncu Mukaddime.

İlgili ders videosu için tıklayınız:
- Prof. Dr. Şadi Eren, Muhakemat Dersleri (11. Bölüm).

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...