"Eğer istersen, istikbal içine gir, bak: Hakikatlerin meydanında hikmetin taht-ı nezaret ve murakabesinde, teslis içinde tevhidi arayanlar, safsata ederek asıl tevhid-i mahz ve itikad-ı kâmil ve akl-ı selim kabul ettiği akide-i hak ile mücehhez..." İzah?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Rönesans ve Reform hareketleri aydınlanmayı, aydınlanma hareketi de aklı özgürleştirdi. Bilim ve aklın öne çıkması, Hristiyan aleminde ruhbanlık ve kilise otoritesine olan taklidi parçaladı. Teslis gibi akla ve mantığa uygun olmayan dogmaların sorgulanmasına ve eleştirilmesine zemin hazırladı.

Bu da İslam’ın Hristiyanlar içinde yayılmasını kolaylaştıran bir gelişmedir. Çünkü İslam hem hikmet ile mücehhez hem de Hristiyanlığın aksine akla büyük bir değer veriyor, ilmi teşvik ediyor ve aydınları el üstünde tutuyor.

Hristiyanlıktaki Protestan mezhebi akla yönelen ve tevhide yaklaşan yeni ve yenilikçi bir mezheptir.

“عَلٰى رَغْمِ اُنُوفِ اْلاَعْدَاۤءِ Eğer istersen, istikbal içine gir, bak: Hakikatlerin meydanında hikmetin taht-ı nezaret ve murakabesinde, teslis içinde tevhidi arayanlar, safsata ederek asıl tevhid-i mahz ve itikad-ı kâmil ve akl-ı selim kabul ettiği akide-i hak ile mücehhez ve seyf-i burhan ile mütekallid olanlarla mübareze ve muharebe ederse, nasıl birden mağlûp ve münhezim oluyor!”(1)

Teslis içinde tevhidi arayanlar Protestanlardır ve bunlar İslam ile karşı karşıya geldiklerinde, İslam’ın güçlü ve akli delilleri karşısında mağlup olup tevhide teslim olacaklardır.

(1) bk. Muhakemat, Birinci Makale (Unsuru'l-Hakikat), Sekizinci Mukaddime.

İlgili ders videosu için tıklayınız:
- Prof. Dr. Şadi Eren, Muhakemat Dersleri (9. Bölüm).

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...