Temessülün aksamından ikincisini özetler misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Güneş misali, konunun başında geçen sual şıklarının hepsine ışık tutacak kadar ehemmiyetli ve hârikadır. Şu var ki, daha önce de ifade ettiğimiz gibi, bütün bunlar düşünülürken güneşin mahlûk olduğu, “Nur” isminin kesif bir aynası olduğu, İlâhî icraatların bu âciz mahlûkun işleriyle tam tetabuk etmeyeceği unutulmamalıdır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...