"Tenkir-i meçhuliyeti ifade eden tenvin ise, o maraz pek gizli olduğundan ne görünmesi ve ne de tedavisi mümkün olmadığına işarettir." cümlesini nasıl anlamalıyız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Tenkir-i meçhuliyeti ifade eden tenvin ise, o maraz pek gizli olduğundan ne görünmesi ve ne de tedavisi mümkün olmadığına işarettir."(1)

Burada muhtemel iki mana vardır.

Birisi; kalbi küfür ve nifak ile kokuşmuş olan bir kafirin, kalbinin tedavisini ancak Allah yapabilir, insanlar buna güç yetiremez, anlamındadır. Kafirin kalbindeki bu nifak hastalığının teşhisi, o kadar derin ve incedir ki, insanlar bunu göremez, göremediği bir şeyi de tedavi edemez demektir.

Diğer bir mana; tedaviyi imkansız kılan şey, kafirin küfürdeki tercih ve ısrarıdır. Yani tedaviyi kafir kabul etmedikçe, onun kalbini tedavi etmek mümkün değildir anlamındadır. Tedavi ancak kafirin tercih ve kabul etmesi ile mümkündür. Öyle ise bu hastalıktan doğan mesuliyet, tedaviyi imkansız kılan kafire aittir, tedavi etmeyen hekime ait değildir.

(1) bk. İşârâtü'l-İ'câz - Bakara Sûresi, Âyet: 9,10

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...