"Tenkiri ifade eden غِشَاوَةٌ'deki tenvin, onların gözleri üstündeki perde, malûm olmayan bir perde olup, ondan sakınmak onlar için mümkün olmadığına işarettir." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Tenkiri ifade eden غِشَاوَةٌ'deki tenvin, onların gözleri üstündeki perde, malûm olmayan bir perde olup, ondan sakınmak onlar için mümkün olmadığına işarettir." (1)

“Gözlerinde de bir çeşit perde vardır.” (Bakara, 2/7)

“Gışave” perde anlamına geliyor ve ayette bu perdenin mahiyetinin ne olduğu konusu belirsiz bırakılıyor. Yani perde, soyut ve belirsiz bir perdedir ki, kâfirlerin bunu somut bir varlık gibi hissedip sakınması mümkün değildir.

Ayrıca bu perdenin belirsizliği konusunda muhtemel iki mana vardır:

Birisi; kalbi küfür ve nifak ile kokuşmuş olan bir kâfirin, kalbinin tedavisini ancak Allah yapabilir, insanlar buna güç yetiremez, anlamındadır. Kâfirin kalbindeki bu nifak hastalığının teşhisi, o kadar derin ve incedir ki, insanlar bunu göremez, göremediği bir şeyi de tedavi edemez, demektir.

Diğer bir mana; tedaviyi imkânsız kılan şey, kâfirin küfürdeki tercih ve ısrarıdır. Yani tedaviyi kâfir kabul etmedikçe, onun kalbini tedavi etmek mümkün değildir, anlamındadır. Tedavi ancak kâfirin tercih ve kabul etmesi ile mümkündür. Öyle ise bu hastalıktan doğan mesuliyet, tedaviyi imkânsız kılan kâfire aittir, tedavi etmeyen hekime ait değildir.

(1) bk. İşarat-ül İ'caz, Bakara Suresi 7. Âyetin Tefsiri.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...