Onuncu Söz'ün genel yapısı hakkında bilgi verir misiniz, nelerden oluşmaktadır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Onuncu Söz, iki makamdan müteşekkildir. Birinci Makam'da, bir mukaddeme ile birlikte on iki suret; İkinci Makam'da ise yine bir mukaddeme ile birlikte on iki hakikat vardır. Birinci Makam'da geçen suretler, İkinci Makam'daki hakikatlerin temsilleridir. Yani Birinci Makam'daki suretler, İkinci Makam'daki hakikatler ile izah edilmektedir.

Bu sebeple bu eserin mütalaasında şu yol takip edilebilir:

Evvelâ Birinci Sûreti ve daha sonra Birinci Hakikati; sonra İkinci Sûreti ve İkinci Hakikati; sonra Üçüncü Sûreti ve Üçüncü Hakikati... Bu şekilde bir sûret ve bir hakikat şeklinde okunabilir.

Burada çok önemli bir noktaya dikkat çekmek istiyoruz:

Onuncu Söz, Risale-i Nurların içinde anlaşılması en müşkül eserlerden biridir. Üstadımız Onuncu Söz’de şöyle bir yol takip etmiştir:

Haşrin ispatına dair on iki hakikat vardır. Her hakikatte üç basamaklı bir yol takip edilmiştir:

Birinci Basamak: Birinci basamakta şu âlemdeki fiiller ve tecelliler nazara verilmektedir. Meselâ Birinci Hakikat'te “Sultan” isminin, İkinci Hakikat'te “Kerim” ve “Rahim” isminin, Üçüncü Hakikat'te “Hâkim” ve “Âdil” isimlerinin tecellileri gösterilmiştir. Bu tecellilere kimsenin itiraz etmesi mümkün değildir.

İkinci Basamak: Bu basamakta Üstadımız fiilden faile, isimden müsemmaya ve sıfattan mevsufa geçmiştir. Malumdur ki fiiller failsiz, isimler müsemmasız ve sıfatlar da mevsufsuz olmaz. Demek her bir hakikat hem haşri hem de Allah’ın varlığını ispat etmektedir. Hatta Allah’ın varlığının isbatı, haşrin isbatından önce yapılmaktadır.

Üçüncü Basamak: Üçüncü basamakta o ismin âhiretin varlığını gerektirdiği ve o sıfatın ahireti iktiza ettiği ispat edilmektedir. Bu basamak, âhiretin varlığının ispat edildiği basamaktır.

Üstadımız her bir hakikatte öyle bir yol takip etmiştir ki, âhireti inkâr edebilmek için, şu göz önündeki âlemi inkâr etmek ve akıldan istifa etmek gerekecektir. Üstadımızın takip ettiği bu yolu hakikatlerin izahı bölümünde daha net göreceğiz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...