"Üçüncü bir daire içinde, hayret-engiz, zâhiren ve keyfiyeten küçük, hakikaten ve vazifeten ve kemiyeten büyük, bir küçük âlemi gördüm." Burayı nasıl anlamalıyız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Burada üç daireden birisi; yeryüzündeki bütün tevhit ehlinin yapmış olduğu hali ve kali ibadetlerdir.

İkinci daire; bütün kainatın hal dili ile yapmış olduğu ibadetlerdir. Kainatta her bir nev, kendine özgü hal dili ibadeti ile Allah’ı tesbih ve tezkir ediyor. Her nevin kendine uygun olan vazife ve maslahatları, o nevin yapmış olduğu hali ibadetlerin unvanı hükmündedir.

Üçüncü daire ise; insanın vücudunda vazifeli olan zerreler cemaatinin yapmış olduğu hali ibadetlerdir. Aynı zamanda insanın mahiyetinde çalışan ve vazifeli olan binlerce hissiyat ve duygular, âdeta bir cemaat gibi uyum içinde, sanki namaz kılıyorlar.

İnsan vücudunda çalışan zerre ve latifeler cemaati, görünüşte ve keyfiyeten küçük bir alem gibi de dursa, hakikat, vazife ve kemiyet noktasından büyük bir alemdir.

Kemiyette, keyfiyet olabileceği gibi, keyfiyette de kemiyet olabilir. İnsan mahiyeti, kemmiyeten küçük olduğu gibi, keyfiyet noktasında büyüktür. Zira insan mahiyeti, alemin küçültülmüş bir misalidir. Bu yönden büyüktür. Aynı şekilde bedenen ve maddeten, yani kemmiyeten küçüktür.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...