"Üçüncü Mesele: Ecsâdın def’aten inşası..." Birinci Meselede ruhlar cesedlere gelmişti. Neden Üçüncü Mesele'de daha yeni yeni cesedler inşa ediliyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Ruh ile hayat arasında fark vardır. Hayat, bir mevcudu bütün kâinatla irtibatlandıran bir cevherdir. Şayet hayata mazhar olan bir mevcut, hayat için ihtiyaç duyduğu şartların herhangi birini kaybederse hayat cevherini de kaybetmiş olacaktır. Ama hayatını kaybeden o mevcudun ruhu bakidir. Çünkü ruh, Allah’ın ilka etmesiyle ebedidir, fenaya maruz değildir.

Mesela, bir arabanın yürüyebilmesi için bazı şartlar lazımdır. Bu şartlar yerine gelmedikçe araba çalışmaz ve hareket etmez. Bütün bu şartlar yerine geldikten sonra bir şoför o arabayı çalıştırır ve hareket ettirir. Bir şoför olmadan araba da kendi kendine çalışamaz.

İşte ruh o şoför gibidir, arabanın çalışmaya elverişli hale gelmesi ise hayat gibidir. Şayet ruh bir bedende olmazsa, hayat olmaz. Bitki ve ağaçların da bir hayatları vardır, ama ruhları yoktur.

Dolayısıyla hayat ile ruh farklı farklı şeylerdir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...