"Umum zîhayatlarda, bu dünyada ihkak-ı hak etmek nev’i tamamen ve haksızlara ceza vermek nev’i ise kısmen sırr-ı adaletin icrasından olmakla..." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Burada ihkak-ı hak tabiri; her şeye hakkını vermek ve her şeyi yerli yerine koymak anlamındadır ki, adaletin bir tür tecellisidir.

Mesela; pençeleri ve keskin dişleri olan aslana, kuzu ruhu verilse kuzuya da aslan ruhu takılsa, bu haksızlık ve adaletsizlik olur. Yine yüzün simetrik yapısında burun iki metre olsa, kulak on arşın yapılsa, yüzün simetrik yapısına zulüm olur. Güneşin dünyaya olan mesafesi çok adil bir mesafedir, yakın olsa yakar, uzak olsa dondurur. Bu noktadan bakıldığında kainatta hiçbir dengesizlik ve adaletsizlik görünmez. İşte Allah, adaletin bu şıkkını kainatta tamamen tatbik ve tecelli ettiriyor.

Adaletin diğer bir şıkkı ve yönü ise; zalimleri cezalandırmaktır ki, bu şık ve yön, bu dünyada kemali ve tamamı ile tecelli etmiyor. Adaletin bu yüzü ekseri olarak büyük mahkeme olan ahiret alemine bırakılıyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...