Üstad Bediüzzaman, Risalelerinde neden "Uhuvvet" ile "İhlas" üzerinde ısrarla duruyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Birey ve toplum insanlığın en temel bir rüknüdür. Yani insanlık, birey ve toplumdan oluşur. Toplum bireyin büyütülmüş hali iken, birey de toplumun küçük bir modeli hükmündedir. Bu iki temel rükün arasında bir uyumsuzluk olduğu zaman, insanlık zarar görür ve hayat zehir olur. Bu sebeple sağlıklı bir toplum yetiştirmek için sağlıklı bireylerin inşa edilmesi gerekiyor.

Bireyin en temel ahlaki alt yapısı ihlas ve samimiyettir. Diğer bütün güzel ahlaklar bu temel üzerinde durur. Yani toplumu oluşturan bireyler samimiyet temelinden yoksun, riya ve gösteriş içinde olurlarsa, o toplum temelinden çürük demektir. Bu sebeple ihlas ve samimiyet bireyin terbiye ve inşasında en önemli bir faktördür.

İhlas ve samimiyet birey için ne kadar temel bir rükün ise, sağlıklı bireylerden oluşmuş toplumun devam ve sebatı için uhuvvet, yani bireylerin birbirleri ile olan sağlıklı iletişim ve diyalogları da o kadar önemlidir. Bireyi ayakta tutan ihlas iken, toplumu ayakta tutan şey ise, uhuvvettir.

Kardeşlik ilişkileri topluma can suyu gibidir. Uhuvvetin bittiği bir toplumda ihlas da bitmeye yüz tutuyor demektir. Yani uhuvvet ve ihlas birey ve toplum açısından birbirlerine hem netice hem sebeptirler. Bu yüzden ikisi arasında kuvvetli ve zaruri bir bağ vardır.

Hayat için ekmek ile su ne ise, toplum ve birey için de ihlas ve uhuvvet odur diyebiliriz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...