"Eğer perde-i gayb açılsa yakinim ziyadeleşmeyecek, diyen İmam-ı Ali ve yerde iken Arş-ı Âzamı ve İsrafil'in azamet-i heykelini temaşa eden Gavs-ı Azam gibi keskin nazar ve gayb-bîn gözleri bulunan binler aktab..." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Birincisi: 'Eğer perde-i gayb açılsa yakinim ziyadeleşmeyecek.' diyen İmam-ı Ali (ra) ve yerde iken Arş-ı Âzamı ve İsrafil'in azamet-i heykelini temaşa eden Gavs-ı Âzam (k.s.) gibi keskin nazar ve gayb-bîn gözleri bulunan binler aktâb ve evliya-yı azîmeyi câmi ve Âl-i Muhammed namıyla şöhretşiâr-ı âlem olan cemaat-i nuraniyenin icmaile tasdikleridir."(1)

Hazreti Ali (ra), bu sözünde "Gaybın üstündeki maddi perdeleri çekilse, imanımda bir artma olmaz." diyerek kainatın ve maddi alemin üstündeki tevhit nakışlarının berraklığına ve katiliğine işaret ediyor. Allah kainat sanatı üzerine öyle imza ve mühürler atmış ki, insan bu imza ve mühürlere bakarak hem tevhide hem de imanın diğer rükünlerine kati ve şeksiz inanabilir. Hatta görür gibi bir iman getirebilir demektir. İmam-ı Ali bu ifadesiyle, "Şu sebepler ve şehadet perdelerinin tamamı teker teker kalksa, yine de 'Demek Allah var, ahiret var, melekler var, Peygamber haktır.' diye, bu noktada yakinimde herhangi bir artma olmayacaktır." manasını bizlere hissettiriyor.

Aynı şekilde Abdulkadir Geylani (k.s) Hazretleri dünyada ve dünya gözü ile bize meçhul ve gaybi olan İsrafil (as)’ı ve arş-ı azamı seyretmiş, görmüş ve bize eserleri ile haber vermiş. İşte bu iki örnek Peygamber Efendimiz (asm)'ın hak bir peygamber olduğunu ve onun en büyük davası olan tevhidin de ne kadar hakkaniyetli bir dava olduğunu ispat eder.

Evet, Üstad, Peygamberimizin (a.s.m) hakkaniyetli bir zat olduğunu "Demek bu kâinatın manevi güneşi ve Hâlıkımızın en parlak bir bürhanı bu Habibullah denilen zattır ki; onun şehadetini teyid ve tasdik ve imza eden aldanmaz ve aldatmaz üç büyük icma' var:"(2) diyerek birinci icma'da binlerce delilden sadece bu iki mübarek zatın özel hallerini delil getirmektedir.

Bir ağacın canlı ve sağlıklı olduğuna en güzel şahit, tatlı ve faydalı meyveleri olması gibi Hazreti Peygamber (asm)'ın davasının canlı ve hakikat olduğuna en güzel delil ve ispatlardan birisi de onun meyveleri ve neticeleri hükmünde olan milyonlar evliya ve asfiyaların keşif ve kerametleridir. Milyonlarca evliya ve asfiya doğru ve sadık hayatları ile İslam davasının hakkaniyetine işaret ediyorlar ve Peygamber Efendimiz (asm)'in davasının doğruluğuna şahitlik ediyorlar. İmam Ali (ra) ile Abdulkadir Geylani (k.s) Hazretleri buna iki örnek, iki sermeşktir. Üstad Hazretleri bu geniş ve külli hakikate bu iki misal ile işaret ediyor.

Dipnotlar:

1) bk. Şualar, Yedinci Şua.

2) bk. age.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

elzemşan
Allah (cc) razı olsun.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...