"Eğer perde-i gayb açılsa yakinim ziyadeleşmeyecek, diyen İmam-ı Ali ve yerde iken Arş-ı Âzamı ve İsrafil'in azamet-i heykelini temaşa eden Gavs-ı Azam gibi..." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Birincisi: 'Eğer perde-i gayb açılsa yakinim ziyadeleşmeyecek.' diyen İmam-ı Ali (ra) ve yerde iken Arş-ı Âzamı ve İsrafil'in azamet-i heykelini temaşa eden Gavs-ı Âzam (k.s.) gibi keskin nazar ve gayb-bîn gözleri bulunan binler aktâb ve evliya-yı azîmeyi câmi ve Âl-i Muhammed namıyla şöhretşiâr-ı âlem olan cemaat-i nuraniyenin icmaile tasdikleridir."(1)

Hz. Ali (ra), "Gayb âlemlerinin üstündeki maddî perdeleri çekilse, imanımda bir artma olmaz" diyerek kâinatın ve şehadet âleminin üstündeki tevhid nakışlarının berraklığına ve kat’îliğine işaret ediyor. Allah kâinata ve içindeki her harika san’atı üzerine silinmez ve taklit edilmez öyle imzalar atmış ve mühürler vurmuş ki, bu mühürlere iyi bakan bir insan, Allah’ın varlığını, birliğini, sonsuz kudret ve ilmini görür ve iman eder. İmam-ı Ali bu ifadesiyle, "Şu sebeplerin ve şehadet perdelerinin tamamı teker teker kalksa da Allah’ın, ahiretin, meleklerin ve peygamberlerin varlığı hususunda yakinimde herhangi bir artma olmayacaktır" mânasını bizlere ders veriyor.

Aynı şekilde Abdulkadir Geylanî (k.s) Hazretleri dünyada bize meçhul ve gaybî olan İsrafil (as)’ı ve arş-ı azamı seyretmiş, görmüş ve bize eserleri ile haber vermiş. İşte bu iki misal Peygamber Efendimiz (asm)'ın hak bir peygamber olduğunu ve O’nun (asm.) en büyük davası olan tevhidin de ne kadar hakkaniyetli bir dava olduğunu ispat eder.

Evet, Üstad, Habib-i Kibriya Efendimiz (asm)’ın hakkaniyetli bir zat olduğunu "Demek bu kâinatın manevi güneşi ve Hâlıkımızın en parlak bir bürhanı bu Habibullah denilen zattır ki; onun şehadetini te’yid ve tasdik ve imza eden aldanmaz ve aldatmaz üç büyük icma' var:"(2) diyerek birinci icma'da binlerce delilden sadece bu iki mübarek zatın hususî hallerini delil getirmektedir.

Bir ağacın canlı olduğuna en güzel şahit, tatlı ve faydalı meyveleri olması gibi, Hazret-i Peygamber (asm)'ın davasının canlı ve hakikat olduğuna en güzel delillerden birisi de onun meyveleri ve neticeleri hükmünde olan milyonlar evliya ve asfiyanın keşif ve kerametleridir. Milyonlarca evliya ve asfiya doğru ve sadık hayatları ile İslam davasının hakkaniyetine işaret ve Peygamber Efendimiz (asm)'in davasının doğruluğuna şahitlik ediyorlar. İmam-ı Ali (ra) ile Abdulkadir-i Geylanî (k.s) Hazretleri buna iki misaldir. Üstad Hazretleri bu geniş ve küllî hakikate bu iki misal ile işaret ediyor.

Dipnotlar:

1) bk. Şualar, Yedinci Şua.

2) bk. age.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

elzemşan
Allah (cc) razı olsun.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...