"Eğer perde-i gayb açılsa yakînim ziyadeleşmeyecek, diyen İmam-ı Ali ve yerde iken Arş-ı Âzamı ve İsrafil'in azamet-i heykelini temâşâ eden Gavs-ı Âzam gibi keskin nazar ve gayb-bîn gözleri bulunan binler aktâb..." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Birincisi: 'Eğer perde-i gayb açılsa yakînim ziyadeleşmeyecek.' diyen İmam-ı Ali (radıyallahu anh) ve yerde iken Arş-ı Âzamı ve İsrafil'in azamet-i heykelini temâşâ eden Gavs-ı Âzam (k.s.) gibi keskin nazar ve gayb-bîn gözleri bulunan binler aktâb ve evliya-yı azîmeyi câmi ve Âl-i Muhammed nâmıyla şöhretşiâr-ı âlem olan cemaat-i nuraniyenin icmâ ile tasdikleridir."(1)

Hazreti Ali (ra) Efendimiz bu sözünde "Gaybın üstündeki maddi perdeleri çekilse, imanımda bir artma olmaz." diyerek kainatın ve maddi alemin üstündeki tevhit nakışlarının berraklığına ve katiliğine işaret ediyor. Allah kainat sanatı üzerine öyle imza ve mühürler atmış ki, insan bu imza ve mühürlere bakarak hem tevhide hem de imanın diğer rükünlerine kati ve şeksiz inanabilir. Hatta görür gibi bir iman getirebilir demektir.

Aynı şekilde Abdulkadir Geylani (k.s) Hazretleri dünyada ve dünya gözü ile bize meçhul ve gaybi olan İsrafil (as)’ı ve arş-ı azamı seyretmiş ve görmüş ve bize eserleri ile haber vermiş. İşte bu iki örnek Peygamber Efendimiz (asm)'in hak bir peygamber olduğunu ve onun en büyük davası olan tevhidin de ne kadar hakkaniyetli bir dava olduğunu ispat eder.

Bir ağacın canlı ve sağlıklı olduğuna en güzel şahit güzel meyveleri olması gibi Hazreti Peygamber (asm)'in davasının canlı ve hakikat olduğuna en güzel delil ve ispatlardan birisi de onun meyveleri ve neticeleri hükmünde olan milyonlar evliya ve asfiyaların keşif ve kerametleridir. Milyonlarca evliya ve asfiya doğru ve sadık hayatları ile İslam davasının hakkaniyetine işaret ediyorlar ve Peygamber Efendimiz (asm)'in davasının doğruluğuna şahitlik ediyorlar. İmam Ali (ra) ile Abdulkadir Geylani (k.s) Hazretleri buna iki örnek, iki sermeşktir. Üstad Hazretleri bu geniş ve külli hakikate bu iki misal ile işaret ediyor.

(1) bk. Şualar, Yedinci Şua.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...