Üstad niçin akla "kuvve" namını vermiştir? Akıl, kuvve-i gadabiye ve kuvvey-i şeheviyeden mahiyet olarak farklı gibi gözüküyor. Freud da bu diğer iki kuvveden bahsediyor. Freud'un yanıldığı husus nedir, nerede dalalete gitmiştir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kuvve, kelime olarak güç ve kabiliyet anlamına geliyor ki, kuvve-i akliye, düşünme, akıl etme, zarar ve menfaati seçme gücü ve kabiliyeti demektir. İnsan hayatının devamında şehvet ve öfke nasıl zaruri bir gereksinim ise, aynı şekilde zarar ve menfaati temyiz eden akıl da insan hayatı için zaruret derecesinde bir gereksinimdir. Yani üç kuvve hayatın devam ve bekasında önemli birer dinamiktirler. Biri birisiz olamaz. Öfkesiz akıl, akılsız öfke; şehvetsiz akıl, akılsız şehvet olmaz. Üçü de birbirbirlerini tekmil ediyorlar. Üçünün mahiyetinin farklı olması ortak nokta ve çizgilerini bozmaz. Arabanın motor aksamı ile lastikler mahiyet olarak birbirinden farklıdırlar, lakin arabanın hareket edip yürümesinde müttefikler.

Materyalist ve maddeci felsefenin fikir bakımdan bazı temel şubeleri vardır. Biyolojik alanda Darwin'in evrim teorisi , psikolojik alanda Sigmund Freud' psikanalizi, sosyolojik alanda Ogüst Komt pozitivizmi, iktisat alanında Karl Marksın iktisadi kehanetleri bunlara örnek olarak verilebilir.

Bu gibi felsefi ekollerin temeli ve esası maddeci ve inkarcı olmasıdır. Risale-i Nurlar ise küfür ağacının dal budakları yerine, kökü ve esası olan maddeci ve inkarcı görüşlerini muhatap alıp çürütüyor. Nasıl ağacın kökü kesildiğinde dal ve budak da kök ile kurur gider. Aynı şekilde Risale-i Nur, küfür ağacının kökünü kuruttuğu için, ağacın şubeleri olan dal ve budakları ile fazla iştigal etmiyor.

Mesela, evrim ve pozitivizm gibi fikri akımlar maddeci felsefenin dalları ve budakları mesabesindedir. Üstad Hazretleri bunların isminden çok, temel felsefi alt yapıları ile mücadele etmiştir.

Freud’un doğru ve bilimsel fikirlerine elbette sözümüz olmaz. Lakin onun ideolojik bilimsel teorilerini ve ifrat fikirlerini de kabul etmek mümkün değildir. İnsanın bütün davranışlarını şehvet kökenli ve menşeli görmek, ifrat bir fikirdir. Annenin erkek evladına olan ulvi şefkatini süfli hisler ile izah etmek tam bir hezeyan ve safsatadır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...