Üstadımız bazı talebelerinin kendi yerinde şehid olduklarını ifade ediyor. Halbuki gerek Kur'an'da gerek Nurlarda ecelin tegayyür etmediği yazıyor. Üstadımız bu sözü hangi makamda söylemiştir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

O talebelerin Üstad Hazretleri yerine şehit olması da zaten kaderdir. Allah’ın ezeli ilminde ve bu ilmin tecelli ettiği ve her şeyin son şeklini ve halini aldığı Levh-i Mahfuzda bir değişme bir şaşma olmaz. Her şey bütün şartları ve sonuçları ile bu kaderde yazılıdır. Yani o talebenin dua edip Üstad Hazretleri yerine şehit olacağı kaderde yazılı idi. Dolayısı ile "Ecel tektir, değişmez!.." hükmü değişmiyor ki bir zıtlık teşkil etsin.

Levh-i Mahv-İspat, askıda duran bir kader levhasıdır. Yani verilen hükümler şarta bağlandığı için, şart tahakkuk etmeden hüküm de tahakkuk etmiyor. Mesela, Allah bir insan hakkında askıda bir hüküm olarak diyor "Sigara ve alkol almazsa yetmiş yıl ömür verilecek" ama o insan bu şarta riayet etmediği için, bu şartlı hüküm düşüyor o insan elli yıl yaşıyor. O talebenin duası ve neticesinde şehit olması kaderin bu alt birimine dahil olabilir.

Levh-i Mahv-İspat yazar bozar bir kader tahtası hükmünde olduğu için, nihai hükümler burada nadiren bulunur. Ama Levh-i Mahfuz her şeyin nihai durumunu içene alan ve her şeyi istisnasız kuşatan bir kader levhasıdır. Burada bir bilgi değişikliği -haşa- Allah’ın ezeli ilmine bir cehil vermek anlamını taşır. Zira ezeli ilimde değişim ve başkalaşım caiz değildir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...