Üstad'ın iki sünnet (evlilik, sakal) hariç tüm sünnetleri uyguladığı söyleniyor; ancak Üstadımız umreye de gitmemiş?..

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hac ve umre zengin Müslümanların yapacağı vazifelerdir. Fakir Müslümanların böyle bir yükümlülükleri bulunmuyor. Üstad Hazretleri hem maişet noktasında çok fakir olması hem de hayatı zindan ve sürgünlerde geçmesinden dolayı hac ve umre gibi ibadetleri yapmaya imkan bulamamıştır.

Bizim açımızdan, "Üstad Hazretleri sakal ve evlilik haricinde bütün sünnetleri eksiksiz yapmış" ifadesi, bir hüsnüzandan ibaret olduğunu sanıyoruz. Üstad Hazretlerinin bütün sünnetleri yaptığı ve sadece bu iki sünneti terk ettiğine dair elimizde kati bir ifade ya da ibare bulunmamaktadır. Bu yüzden bu ibareyi kati bir ibare olarak kabul edip onun üzerinden cevap vermeyi yersiz ve gereksiz görüyoruz.

Ama şunu da bilmemiz gerekir ki, Üstad Hazretleri, gücü ve imkanı dahlinde olan bütün ibadetleri ve sünnetleri de yapmıştır kanaatindeyiz. Nitekim şu ifadeler bu manaya işaret etmektedir:

"Sünnet-i Seniyyenin herbir nevine tamamen bilfiil ittibâ etmek, ehass-ı havassa dahi ancak müyesser olur. Ona bilfiil olmasa da, binniyet, bilkast, taraftarâne ve iltizamkârâne talip olmak, herkesin elinden gelir. Farz ve vâcip kısımlara zaten ittibâa mecburiyet var. Ve ubudiyetteki müstehap olan Sünnet-i Seniyyenin terkinde, günah olmasa dahi, büyük sevabın zayiatı var. Tağyirinde ise büyük hata vardır. Âdât ve muamelâttaki sünnet-i seniyye ise, ittibâ ettikçe, o âdât, ibadet olur. Etmese itab yok; fakat Habibullahın âdâb-ı hayatiyesinin nurundan istifadesi azalır."(1)

Üstad Hazretlerinin ehass-ı havas olduğu su götürmez bir hakikattir.

(1) bk. Lem'alar, On Birinci Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

turkkamuran

Evlenmek sünnet olduğu gibi evlenmemek de bir sünnet. Takriri sünnet. Ashab-i suffa göz karşısında. Hatta bu zamanda daha ziyade...

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...