Üstadın sakal bırakma ve evlenme sünnetini yerine getirmemesini nasıl izah edersiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstad Hazretlerinin bütün ömrü mahkemelerde, hapislerde, sürgünlerde ve tarassut altında geçmiş; çekmediği eza ve cefa kalmamıştır. Bu halde iken Ustadın evlenmesi ve sakal bırakması mümkün mü?

Sakal bırakmak mühim sünnetlerden biridir. Terkinde günah ve azap yoktur ama sünnet niyeti ile bıraktıktan sonra kesmek haramdır. Bu husus Risale-i Nur'da şu şekilde ifade ediliyor:

"Sakal meselesi ise: Bu bir sünnettir, hocalara mahsus değil. Bu millette yüzde doksan sakalsız olanların içinde küçükten beri sakalsız bulundum. Bu yirmi senedir bana resmî hücumlarda bazı arkadaşlarımın sakallarını kestirmeleriyle, benim sakal bırakmadığım, bir hikmet, bir inayet-i İlâhiye olduğunu ispat etti. Eğer sakal olsaydı, tıraş edilseydi, Risale-i Nur'a büyük bir zarardı. Çünkü ölecektim, dayanamayacaktım."

"Bazı âlimler "Sakalı tıraş etmek caiz değildir." demişler. Muradları, sakalı bıraktıktan sonra tıraş etmek haramdır, demektir. Yoksa hiç bırakmayan, bir sünneti terk etmiş olur. Fakat bu zamanda, dehşetli pek çok günah-ı kebîreden çekinmek için, bu terk-i sünnete mukabil, Risale-i Nur'un irşadıyla, yirmi sene haps-i münferit hükmünde işkenceli bir hayat geçirdik; inşaallah o sünnetin terkine bir kefarettir."(1)

Sakalın, uzadıktan sonra kesilmesi haramdır görüşü yanlış olup, fıkıhta bir karşılığı yoktur. Sakal sünnet niyetiyle bırakıldıktan sonra kesilmesi haramdır. Bir kimse sünnet niyeti olmadan sakalı uzatsa sonra kesse haram işlemiş olmaz.

Fıkıhta bu husus şöyle özetlenmiştir:

"Bu durumda, sakalı bıraktıktan sonra kesenler, Hanefî, Hanbelî ve Maliki âlimlerince mes'ul duruma düşerlerse de, Şafiî âlimlerince -Gazali, İbni Hacer, Remli, Rafiî ve Nevevî-ye göre tenzihi bir mekruh işlemiş olmaktadırlar. Bu meselede Şafiî mezhebine uyan kimseler, bir mes'uliyet altına girmezler." (Mezahibü'l-Erbaa,2 :44-45; İânetü'l-Tâlibîn, 2 : 340)

(1) Emirdağ Lâhikası-I

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...