Vahid-i Ehad ifadesini açıklar mısınız? Birinci Pencere ile alâkalı olarak zikredilen Kerîm, Rahîm, Mürebbi ve Müdebbir isimlerinin öne çıkarılmasının hikmeti nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Vahid-i Ehad; ne zâtında ne de sıfatlarında şeriki olmayan yegâne yaratıcı demektir. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi, Vahid ismi Allah’ın, sonsuz sıfatlarında, Ehadismi de vacib olan zâtında şeriki olmadığını ifade eder.

Canlıların elleri yetişmediği pek çok ihtiyaçlarının layık bir vakitte onlara verilmesi Kerîm, Rahîm, Mürebbi ve Müdebbir isimlerinin tecellisiyle tahakkuk ettiği için metinde bu esmâya yer verilmiştir.

Mürebbi: Her şeyi terbiye eden, besleyip büyüten demektir.

Terbiye; bir şeyi kademi olarak terakki ettirip kemal noktasına ulaştırma şeklinde tarif edilir; çekirdeğin ağaç haline gelmesi gibi.

Kâinatta hiçbir şey yoktur ki, Allah’ın terbiyesinden hariç kalsın. Evet, atomlardan ta gezegenlere kadar her şeyi terbiye edip hedef ve maksatlarına sevk eden âlemlerin Rabbi olan Allah’tır.

Mesela, yeni doğmuş çaresiz ve zayıf bir yavrunun imdadına gıdaların en tatlısı olan sütün gönderilmesi ve onu harika bir şekilde besleyip büyütülmesi terbiye hakikatinin en müşahhas bir misalidir. Yeryüzündeki milyonlarca yavrunun aynı şekilde beslendiğini düşündüğümüzde, terbiye hakikatinin ne denli geniş ve azametli olduğunu görürüz...

Müdebbir: Evvelden düşünüp işleri ona göre ayarlayan, her şeyin evvelden tedbirini yapan ve gören demektir. İlmi ile her şeyi ihâta edip ona göre hikmetle iş yapan ve her şeyi çekip çeviren demektir.

Evet, atomların içindeki nötron ve protonların dönmesinden tut tâ yıldızların ve galaksilerin top güllesinden yetmiş kat daha hızlı dönmelerine kadar, her şeyin dizgini ve tedbiri Allah’ın elindedir ve O’nun kudreti ile olmaktadır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...