Sırr-ı ehadiyeti nasıl anlamalıyız? Vahidiyet ve ehadiyet arasında nasıl bir fark vardır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Vahid, Ehad ve Ferd isimlerinin üçü de Allah’ın bir olduğunu ifade ederler.

Vahid, “bütün sıfatları sonsuz olan yegâne zât Allah’tır; sıfatlarında şerike yer yoktur”mânâsına geliyor.

Ehad, ise varlığı vacib, kadîm ve bâki ancak Allah’tır; Zât’ında şeriki yoktur mânâsını ifade ediyor.

Ferd ise, Üstadımızın ifadesiyle “Vahid ve Ehad isimlerini tazammun” ediyor, yani ne zâtında ne de sıfatlarında şeriki yoktur mânâsına geliyor. Yani, varlığı vacib ve sıfatları sonsuz olan ancak Allah’tır.

Üstad Hazretleri Besmelenin İkinci Sırrı’nda, Güneşin ziyasının umum eşyayı ihata etmesini vahidiyete, her bir şeffaf şeyde sıfatlarıyla ve bir nevi cilve-i zâtıyla bulunmasını da ehadiyete misâl veriyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...