Sırr-ı ehadiyeti nasıl anlamalıyız? Vahidiyet ve ehadiyet arasında nasıl bir fark vardır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Vahid, Ehad ve Ferd isimlerinin üçü de Allah’ın bir olduğunu ifade ederler.

Vahid, “bütün sıfatları sonsuz olan yegâne zat Allah’tır; sıfatlarında şerike yer yoktur” manasına geliyor.

Ehad, ise "varlığı vacib, kadîm ve baki ancak Allah’tır; zatında şeriki yoktur" manasını ifade ediyor.

Ferd ise, Üstadımızın ifadesiyle Vahid ve Ehad isimlerini tazammun” ediyor, yani ne zatında ne de sıfatlarında şeriki yoktur manasına geliyor. Yani, varlığı vacib ve sıfatları sonsuz olan ancak Allah’tır.

Üstad Hazretleri Besmelenin İkinci Sırrı’nda, Güneş'in ziyasının umum eşyayı ihata etmesini vahidiyete, her bir şeffaf şeyde sıfatlarıyla ve bir nevi cilve-i zatıyla bulunmasını da ehadiyete misal veriyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...