"Vazife-i fıtriyesini terk ederek kendine mana-yı ismiyle baksa, kendini malik itikad etse, o vakit emanette hıyanet eder." Enenin kendine mana-yı ismiyle bakması ne demektir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Mana-yı ismi, bir insanın kul olduğunu, Allah’ın eseri, sanatı ve misafiri olduğunu unutarak, kendi varlığına ve kâinata, Hâlık’ı hiç düşünmeden nazar etmesi, onları müstakil varlıklar olarak görmesi demektir.

Sualde geçen "kendini malik itikad etse" ifadesiyle enenin kendine mana-yı ismiyle bakmasının ilk açıklaması yapılmış bulunuyor. Kul olduğunu unutan bir insan, kendini kendine malik zanneder. Emanete hıyanet ederek o mükemmel istidat sermayesini gaflet ve isyan yolunda kullanır.

Üstadımız emanetin bir veçhinin de ene olduğunu, yani insanın benliğine konulan o mükemmel istidat sermayesi olduğunu ifade ediyor. İşte, bu büyük sermayeyi marifetullah için kullanmak yerine, nefsin süflî arzularının peşinde kullanmak emanete hıyanettir.

Sadece bir misal ile konuyu hatırlayalım:

İnsanın kudreti emanettir. Bununla Allah’ın kudret sıfatına marifet kesbetmesi gerekirken, ilahi kudreti hiç düşünmeden kendi kudretiyle övünmek, onunla günah ve isyanlar işlemek, bu kudret emanetine bir hıyanettir.

Diğer bütün sıfatlar ve şuunat da böyledir. Onların da yanlış yolda kullanılmaları emanete hıyanet olur.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...