"Ve enbiyaya gönderdiği bütün semâvî fermanları ile kıyameti ve haşrin icadını vaad etmiş. İşte, madem vaad etmiş, elbette yapacaktır." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstad Hazretleri bir hakikat dersinde şöyle buyurur:

“… Bu insan ebed için halk edilmiş ve ebede gidecektir; bu dünya, ona bir misafirhânedir ve âhiretine bir intizar salonudur.”(1)

Dünyada hayat süren yaklaşık üç milyon tür canlıdan, sadece insana akıl ihsan edilmiştir. Ve insan bu büyük nimet ile hem kendi varlığında hem de haricî âlemde teşhir edilen İlâhî sanatları, ihsanları seyir ve tefekkür edebilmektedir. Ve yine insan bu nimet sayesinde dünyanın bir imtihan meydanı olduğunu bilmekte ve ölüm ötesine hazırlanmaktadır.

Bu hazırlığın kaynağı, Cenâb-ı Hakk’ın bütün semavî kitaplarıyla ve bütün peygamberleriyle âhiret yurdunu haber vermesi, insanları saadet yurduna davet etmesidir. Bu konuda Üstadımızın şu harika ifadesini de hatırlamak gerekiyor:

"Eğer vermek istemeseydi, istemek vermezdi.”(2)

Bütün canlı türleri içerisinde ölümünü bilen sadece insandır. Eğer ölüm ötesi bir âlem olmasaydı, bu bilgi insan için bir azap olur ve ölümü bilmemek de hayvanlar için büyük bir nimet olurdu. Hayvanlar bu dünyada âhiret hesabına bir imtihan geçirmedikleri, cennete ve cehenneme namzed olmadıkları için, onların ölümü bilmemeleri tam hikmettir. Ama ebed için yaratılan insanın ölümü bilmesi ve âhiretine hazırlık yapması büyük bir rahmet ve inayettir.

Kudreti sonsuz olan Allah âhireti vaad etmiştir; “...Madem vaad etmiş, elbette yapacaktır."(3)

Dipnotlar:

(1) bk. Sözler, Onuncu Söz, On Birinci Hakiakat.
(2) bk. Mektubat, Yirmi Dördüncü Mektubun Birinci Zeyli.
(3) bk. Sözler, Yirmi Dokuzuncu Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...