Block title
Block content

"Ve enbiyaya gönderdiği bütün semâvî fermanları ile kıyameti ve haşrin icadını vaad etmiş. İşte, madem vaad etmiş, elbette yapacaktır." İzah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstat Hazretleri bir hakikat dersinde öyle buyurur:

“… Bu insan ebed için halk edilmiş ve ebede gidecektir; bu dünya, ona bir misafirhânedir ve âhiretine bir intizar salonudur.”(1) 

Dünyada hayat süren yaklaşık bir buçuk milyon tür canlıdan, sadece insana akıl ihsan edilmiştir. Ve insan bu büyük nimet ile hem kendi varlığında hem de haricî âlemde sergilenen İlâhî sanatları, ihsanları seyir ve tefekkür edebilmektedir. Ve yine insan bu nimet sayesine dünyanın bir imtihan meydanı olduğunu bilmekte ve ölüm ötesine hazırlanmaktadır.

Bu hazırlığın kaynağı, Cenâb-ı Hakk’ın bütün semavî kitaplarıyla ve bütün peygamberleriyle âhiret yurdunu haber vermesi, insanları saadet yurduna davet etmesidir. Bu konuda Üstadımızın şu enfes ifadesini de hatırlamak gerekiyor:                          

"Eğer vermek istemeseydi, istemek vermezdi.”(2)

Bütün canlı türleri içerisinde ölümünü bilen sadece insandır. Eğer ölüm ötesi bir âlem olmasaydı, bu bilgi insan için bir azap olur ve ölümü bilmemek de hayvanlar için büyük bir nimet olurdu. Hayvanlar bu dünyada âhiret hesabına bir imtihan geçirmedikleri, cennete ve cehenneme aday olmadıkları için, onların ölümü bilmemeleri tam hikmettir. Ama ebed için yaratılan insanın ölümü bilmesi ve âhiretine hazırlık yapması büyük bir rahmet ve inayettir. Cenab-ı Hak insana âhireti haber verdiği ve insanın bu yaratılışı ve mahiyeti âhireti iktiza ettiği halde, âhiretin olmaması düşünülemez. Zira kudreti sonsuz olan Allah âhireti vaad etmiştir; “...Madem vaad etmiş, elbette yapacaktır."(3)

Dipnotlar:

(1) bk. Sözler, Onuncu Söz, On Birinci Hakiakat.
(2) bk. Mektubat, Yirmi Dördüncü Mektubun Birinci Zeyli.
(3) bk. Sözler, Yirmi Dokuzuncu Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...