"Ve gayr-ı mütenahî acz ve fakrı olan insan, gayr-ı mütenahi kudret ve gına ve azameti olan Cenâb-ı Hak'la münâsebeti ne kadar latîftir." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bir cam parçasına Güneş'e karşı tutuyoruz. Önce bir şey görünmüyor. Camın arkasına sarı bir kağıt koyuyoruz, Güneş sönük de olsa kendini göstermeye başlıyor. Gri bir kâğıt koyduğumuzda görüntü biraz daha netleşiyor. Simsiyah bir kâğıt koyduğumuzda Güneş çok daha parlak şekilde görünüyor.

Mahlukatın âcizlik ve fakirlikleri de buna bir derece benziyor. Bir mahluk ne kadar âciz ve muhtaç ise Allah’ın kudreti ve rahmeti de onda daha fazla tecelli ediyor. Acz ve fakr noktasında insan bütün mahlukattan daha ileridir, Allah’ın gınasına ve kudretine de en parlak ayna odur. Şu var ki, bu büyük şerefe mazhar olmak, ancak bunun şuurunda olmakla mümkündür. Bunu ise iman sağlar.

Öte yandan, müminler arasında da aczinin ve fakrının farkında olma noktasında farklılıklar vardır. Hangi mümin bu noktada daha ileri ise onun Cenâb-ı Hakk’a teveccühü daha ileri seviyededir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...