"Ve keza, maddeden mücerred zahir ve batın olan muhit bir nazara, en büyük şey gibi, en küçük birşeyi mazhar ve mahal olduğu san'at nisbetinde büyür. Ve küçük şeylerin nevileri büyük olurlar." cümlelerini açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İ'lem eyyühe'l-aziz! Bütün kâinatı ihata eden bir nurdan hiçbirşey gizlenmez. Ve gayr-ı mütenahi bir daire-i kudretten birşey hariç kalamaz. Ve illâ, gayr-ı mütenahinin tenâhisi lâzım gelir."

"Ve keza, hikmet-i İlâhiye herşeye değeri nisbetinde feyiz veriyor. Ve herkes bardağına göre denizden su alabilir."

"Ve keza, mukaddir olan Kadîr-i Hakîmin büyüğe olan teveccühü, küçüğe olan teveccühüne mâni olamaz."

"Ve keza, maddeden mücerred zahir ve bâtın olan muhît bir nazara, en büyük şey gibi, en küçük bir şeyi mazhar ve mahal olduğu san'at nisbetinde büyür. Ve küçük şeylerin nevileri büyük olurlar."
(1)

Allah, Zatı ve sıfatları itibari ile maddeden mücerred ve münezzeh olduğu için, ona yaratma noktasında bir zorluk, bir engel, bir müşkül durum olmaz ve olamaz. O Allah ki en basit bir maddede, en büyük sanatını yerleştirebilir, en küçük bir mahlukunun içine sanat noktasında en büyüğü sığıştırabilir, hiçbir şey ona engel ve mani olamaz.

Mesela; küçük bir karınca, sanat ve incelik ve mazhar olduğu hayat noktasında, kainat kadar mükemmel ve muazzam olabilir ve olmuştur da. Nitekim bütün kainat bir fabrika gibi, karıncanın o cüzi hayatı etrafında işleyip çalıştırılıyor. Bu da ancak sonsuz İlahi sıfatlarla yapılacak icraatlardır. Bu sebeple Allah’ın icraatlarında ve fiillerinde büyük küçük, değerli değersiz, uzun kısa gibi maddi kıstas ve arızalar bulunmaz. Onun küçük gibi duran bir fiili kainat kadar geniş, fert gibi duran bir icraatı bir nev gibidir. Karınca ile kainat arasında sanat münasebeti buna güzel bir levhadır.

Sanatlar arasındaki bu arıza ve sınıf farklarının olmamasının sebebi; Allah için büyük küçük, ince kalın, uzun kısa, ağır hafif gibi maddi kayıtların olmamasıdır. Zira Allah Zatı ve sıfatları noktasından, madde ve onun kayıtlarından mukaddes ve mualladır.

(1) bk. Mesnevî-i Nuriye, Şulenin Zeyli.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yorumlar

drerkan
Allah razı olsun. Selametle.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...