"Ve keza, maksud-u bizzat olan ilimlere ulûm-u âliyeyi okumaksızın isâl edici bir yol buldum." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Ulûm-u aliye (Elif ile): Gramer, sarf, nahiv, belâgat ve mantık gibi alet ilimlerdir. Bu ilimler marifetullah ve iman-ı kamil gibi maksada götüren araç ilimlerdir ve öğrenilmesi meşakkatli ve uzundur. Eski dönemlerde medresede en az on beş yıllık bir tedristen sonra bu ilimler elde edilebilirdi. Bu asırda bu ilimleri talim ettirecek medreseler kalmadığı için, onun yerine yarım yamalak İlahiyat fakülteleri kurulmuştur.

Medrese ve tekkeler ıslah edip çağa uyarlayacağı yerde, tamamı ile ilga edilerek İslam’ın tedris yolunu tamamı ile kapanmıştır. Neden sonra İlahiyat fakülteleri açılmış olsa da, bu asrın iman ve marifetine yeterli olamamıştır...

Ulum-u â'liye (Ayın ile): Dinden bahseden ilimlere deniliyor. Tefsir, kıraat, hadis, marifetullah, fıkıh, kelâm, ahlâk bilgileri gibi. Risale-i Nur bu sahadadır.

Risale-i Nur'un bu asırdaki en önemli ve hayati özelliği, birinci ilimleri öğrenmeksizin ikinci ilimleri tahsil ettirebilmesidir. Evet, Risale-i Nurlar alet ilimleri öğrenmeye gerek kalmadan temsil ve teşbih metodu ile en yüksek ve ali iman hakikatlerini, en avam ve cahil adama ders verebiliyor. Bu sayede milyonlarca insanın imanının kurtulmasına vesile olmuştur. Risale-i Nurlar ve kolay ilim tarzı Allah’ın bu asır insanına bir ikram ve lütfünden başka bir şey değildir, yani kesbi değil vehbidir.

Özet olarak, Risale-i Nurlar amaç ilimler olan iman ve marifete, araç ilimler olmadan ulaşma yoludur. Bu yüzden Risale-i Nur'u bir yıl anlayarak okuyan birisi, zamanın mühim bir alimi olabilir ve olmaktadır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...