"Ve Kur’ân-ı Hakîmde peygamberlere en mühim ihsanı mağfiret olduğunu gösteriyor ve onları istiğfar etmeye davet ediyor." En büyük ihsan neden istiğfardır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İşte, bunun içindir ki, Cenâb-ı Hakk'ın Gafûr, Rahîm gibi iki ismi, tecellî-i âzamla ehl-i imana teveccüh ediyor. Ve Kur'ân-ı Hakîmde peygamberlere en mühim ihsanı mağfiret olduğunu gösteriyor ve onları istiğfar etmeye davet ediyor."(1)

Bu paragrafı iki farklı şekilde değerlendirmek mümkün:

Birincisi: Bu ifade peygamberlerin şahsında insanlığa hitap ediyor. Yani Allah peygamberlere şunu diyor; "Kullarıma söyle, onlar çoğu zaman günah ve gaflet içindeler. Onlara en büyük ihsanım mağfiret ve aftır. Bu sebeple bol bol samimi bir şekilde istiğfar etsinler." diyor.

İkincisi: Mağfiret bizim gibi avam tabaka için hakiki manası iken, peygamberler için derece ve makam elde etme ve her derecenin bir üst dereceye göre gaflet ve istiğfarı mucip bir hâl olarak değerlendirilmesidir.

Gafletin çok mertebe ve dereceleri var, küfür bir gaflet-i mutlak olduğu gibi ibadetlerdeki eksiklikler de bir gaflettir. Bu yüzden gaflet sadece küfür ve fısk ile sınırlı bir kavram değildir. Marifetin zirvesinde olan asfiyalar bile gafletten şikayet edip o hallerine tövbe etmişler.

İmanın yoğunluğunda bile gafletler bulunabilir. Hatta manevi terakki yolunda bir alt makam bir üst makama nispetle gaflet telakki edilmiştir. Hazreti Peygamber (asm)'in günde yüz defa tövbe etmesini tasavvuf alimleri, terakkiden gelen makamlar arasındaki nispi gaflete yapılan bir tövbe olarak değerlendirmişlerdir. Yani Peygamber Efendimiz (asm) sürekli terakki içinde olduğu için bir alt makamı bir üst makama göre gaflet telakki edip, onun için istiğfar etmiştir.

(1) bk. Lem'alar, On Üçüncü Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...