"Ve madem mahlûkatın vücutları zîşuur içindir." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Ağaç meyvesi için dikildiği, tarla mahsulatı için ekildiği gibi, kâinat da şuur sahibi varlıklar ve bunların iman ve ibadeti için yaratılmıştır.

"Cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım." (Zâriyât, 51/56)

İbn-i Abbas (ra) bu ayetteki "ibadet" tabirini tefekkür ve iman şeklinde tefsir etmiştir.

Kitap, okunmak için yazıldığı gibi, kâinat kitabı da şuur sahibi varlıkların okuması için yaratılmıştır. Yani kâinatın böyle ihtişamlı ve hikmetli yaratılmasında şuur sahibi varlıkların tefekkürü en mühim bir sebeptir.

Ayrıca şuurla yapılan ve şuura işaret eden tefekkürü emreden ayetler de bu hususa işaret ediyor:

"Düşünen bir topluluk için ..."(Bakara, 2/164)

"Aklı selim sahipleri için gerçekten açık ibretler vardır ..." (Al-i İmran, 3/190)

"Anlayıp öğrenmek isteyen bir topluluk için ..." (Bakara, 2/230)

"Görmüyorlar mı ..."(Yasin, 36/71)

"Düşünüp anlasınlar diye ..."(Bakara, 2/221)

"Hala düşünmüyor musunuz?.." (Yunus, 10/3)

"Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz ..." (A'raf, 7/3)

"Akıl erdirmiyor musunuz?.." (Yunus, 10/16)

"Düşünesiniz diye ..." (Bakara, 2/73)

"Onlar düşünmezler ..." (Ankebut, 29/63)

"Eğer düşünüp anlıyorsanız ..." (Âl-i İmran, 3/118)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

fakirullah

Fesubhanallah. Mevcudat zişuur için yaratılmış.. Buradaki zişuur önce o mahluktaki sanatı temaşa eden müekkel melaikesidir ve ruhaniyattır; sonra insanlardan ve cinlerden şuurlu olanlardır; en nihayet Cenab-ı Hakk'ın kendi sanatına kendi nazar-ı dekaik aşinası vardır ki bu kudsi münezzeh nazarına bir an-ı seyyale mevcudat görünse, baki bir ömrü kazanmış olur.
Mahlukat alemindeki zişuurların seyyidi Efendimiz(ASM)’ın nazarının bir hususiyeti var ki onu ayrıca söylemek gerek. O’nun(ASM) nazarı şehadetten gayba değil; kendisinin nuru kainatın çekirdeği olduğu için gaybdan şehadet alemine bir nazardır. Bütün alem-i şehadetin yaratılmasının sebebi olan, “levlake” sırrına mazhar olan Efendimiz(ASM)'ın bütün mahlukata zaman mekan üstü, Allah canibinden çok yüksek bir nazarı vardır ki, bütün ins cin ruhaniyat melekuta bakan nazarlarını ondan alırlar. İşte bu sırdandır ki umum mevcudat Habibullah'ı(ASM) tanır, sever, müştaktır.. Zişuurlar da O’na salat ü selam eder, bi adedi zerratil kainat.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...