Velayet-i Kübra makamı, sahabe mesleği olarak geçmekte. Fakat mücedditlerin, büyük evliyaların da bu makamda olduğunu söyleniyor; o zaman bir nevi, sahabelerin makamları ile evliyalarınki aynı mı olmakta?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Nasıl velayet, suğra, vusta ve kübra olarak derecelere ve mertebelere ayrılıyor ise velayet-i kübra makamı da kendi içinde hadsiz derece ve mertebelere ayrılıyor. Bu sebeple bir müceddid ya da büyük bir veli Velayet-i Kübra mesleğinde olsa bile, sahabelere yine yetişemez. Zira Sahabelerin makamı ve fazileti ayet ve hadisler ile sabittir.

Hem de sahabeler Peygamber Efendimiz (asm)'in o eşsiz manevi ikliminde terbiye olmuşlar. Onların bizzat mürebbi ve müdebbiri Peygamber Efendimiz (asm) olmasından dolayı onların en küçüğüne, en büyük veli yetişemez.

Sahabelere yetişilememesini Üstad Hazretleri üç başlık altında inceliyor ve bunun gerekçelerini izah ediyor. Biz, Yirmi Yedinci Söz'de geçen bu izah ve gerekçeleri özet ve başlıklar halinde takdim edelim:

Yirmi Yedinci Sözün Zeyli:

- Sahabenin (Peygamberimizle beraber bulunan ve bizzat ondan ders alan Müslümanlar.) derecesine diğer insanlar niçin yetişemez?

Birinci hikmet: Peygamber sohbetinin etkisi. Yani Peygamber Efendimiz (asm)'in o büyüleyici ve etkileyici sohbeti, en ami ve avam adamı bile, bir anda en yüksek makam ve mevkilere çıkaracak tesirdedir.

İkinci sebep: Sahabe zamanında doğru ile yalanın birbirinden uzaklığı ve sahabenin doğruluğu. İslâm'ın meydana getirdiği inkılâbın sahabe zamanındaki tazeliği ve etkisi hiçbir dönemde tezahür etmemiştir. Bizim soyut olarak inandığımız şeylere, sahabeler bizzat gözlemleyerek iman ediyorlar. Elbette onların imanı sonrakilerin imanından farklı olacaktır. İnsanlığın en mükemmel modeli olan Peygamber (asm)'ı somut bir şekilde gözlemlemek ile asırlar sonra hayalini gözlemlemek arasında ciddi farklar vardır.

Üçüncü sebep: Nübüvvet ile velâyet, evliya makamı ile sahabenin makamı arasındaki fark. Peygamberimiz (asm)'in velayet ve nübüvvet şeklinde iki yönü vardır. Sahabeler bizzat Nübüvvet yönü ile muhatap olmuşlar. Diğerleri ise Peygamber Efendimiz (asm)'in velayet yönü ile muhatap oluyorlar.

Birinci vecih: Sahabe zamanındaki sosyal çevrenin yetenekler üzerindeki etkisi. Asrsaadet ortamının sahabelerin üzerindeki muazzam etkisi, diğer dönemlerin insanlar üstündeki menfi etkisi de üstünlükte bir faktördür.

İkinci vecih: Allah’a yakınlık ve “zahirden hakikate geçme” konusunda sahabenin yolu ile tasavvuf arasındaki fark.

Üçüncü vecih: İslâm'ın başlangıcındaki hizmetleri yönünden sahabenin üstünlüğü. Sebep olan yapan gibidir kaidesinde bizim bütün amel ve ibadetlerimiz sahabelerin amel defterine yazılıyor, zira onlar bütün Müslümanların iman ve ibadetine ilk sebeptirler.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...