Velâyet-i vusta, velayet-i kübra, ve velayet-i suğra hakkında bilgi verir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Velâyet-i Kübra; daha çok sahabelerin ve onların yolunda gidenlerin mesleğidir. Bu yol, cadde-i kübrâdır; Allah’ın kula yakınlığından inkişâf eden külli ve feyizli bir meslektir. Mezhep imamları, müçtehitler ve tarikat aktapları buna örnek olarak verilebilir.

Velâyet-i Vusta; sünnet-i seniyyeye ittibâ etmeyi esas alarak imana ve Kur’ân'a hizmet eden büyük mürşitlerin, asfiyaların ve ülemânın yoludur. Bu sıfatları hâiz olan her zat velâyet-i vustaya mazhardır.

Velâyet-i Suğra ise; bildiğimiz normal tarikat ve tasavvuf ehlinin gittiği yoldur...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

ufukasil

Peki, Veysel Karani Hz. nin velayeti hangisidir.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (editor)

Yukarıdaki cevabımızda da isim vermekten kaçındığımız, dikkatinizi çekmiş olmalıdır. Zira, büyük Zatların hangi makamlarda ve hangi velâyet mertebelerinde olduğunu bilmek mümkün değildir. Bu anlamda bir tasnif yapmak, o Zatlara karşı bir saygısızlık olur endişesini taşıyoruz. Yalnız, velâyetlerin tanımını yapabiliriz.  Zaten bu tanımlar da kaynaklarda vardır. Veysel Karani Hazretleri tabiinden olduğu için velayet-i kübra makamındadır denilebilir. 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Ziyaretçi (doğrulanmadı)
Velayet aslında iki çeşittir, velayet-i vusta örneğin Yunus emre gibi velayet-i kübrada olmayan ama velayet-i suğradakilerden daha büyük olduğunu ifade etmek içindir. Velayet-i kübra Cenab-ı Hakkın büyük bir lütfu ,ihsanı olmakla beraber kulunun iradesini nasıl kullanacağını ve liyakatini bilerek taltif etmesidir. Padişah neferin liyakatini bilip onu bir anda yüksek bir rütbeye ataması gibi düşünülebilir. Velayet-i suğra ise onbaşı çavuş, mülazım vs. mertebeleri sıra ile aşması ve bu şekilde padişaha yakınlaşmasıdır.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
inkişaf

Velayt-i Kübra doğrudan Kur'ana ve İmana hizmettir ve sahabelerin yaptığı olduğu için buna "Sahabe Mesleği" denir ve bunun tarikatla ilgisi yoktur. Ama Tarikatçılar yine bu kaynaktan beslenirler. Zira hakikate giden başka yol yoktur. Bu yolu Ahir zamanda Mehdi yeniden açar ve Bediüzzaman bu yolu açmıştır. "Bizim yolumuz sahabe mesleğidir" demektedir.

Velayet-i vusta ise Allah'ın dinine farzların yapılamsı ve haramlardan kaçmaya hizmetttir. Farzlar nelerdir, nasıl yapılır haramlar nelerdir nasıl kaçılır? sorularına cevap veren Ulema ve müçtehitlerin yoludur. Ehl-i Sünnet Uleamsı ve Dört hak mezhep imamlarının takip ettiği Hak Mezheplerdir. Bu yola girmeyen hiçbir tarikat erbabının ibadeti kabul edilmez. Zira Ehl-i Sünnet Mezhebine uymaları şarttır. Bu nedenle Velayet-i Vusta budur. Bunlar dışında kurtuluş olmaz. Tarikat şahları da mezhep imamlarından birisinin mezhebine göre amel etmezse veya şeriat denen bu yoldan kıl kadar ayrılırsa firak-ı dalleye girmiş olurlar.  Velayet-i Vusta işte budur. Bu nednele Sahabeler ve Ulemanın tarikata ihtiyacı yoktur, tarikatçıların bu iki hakikatten beslenmeye ihtiyacı vardır.

Velayet-i Suğra ise İman hakikatlerine şüphesiz inanıp bir hak mezhebe bağlı ibadetlerini yaptıktan sonra kalbini kötülüklerden hasetten, fesattan, temizlemek, duygularını kötülükten çekmek ve ahlakını düzeltmek ibadetlerini daha ihlaslı yapmak için şeyhlerin tavsiyelerine uyarak nafile ibdetlerini artımalarıdır. Bunu da Sünnet-i Seniyyeye uyarak yaparlar. Sünnetten kıl kadar ayrılırlarsa bu yaptıkarı yanlış olur, tarikat da olmaz, sapıklık olur. Şeyhler sünnete tarikat perdesinden hizmet ederlerse buna Velayet-i Vusta denir..

Bunların Ferdiyet makamı ile ilgisi yoktur. Makam dedikleri Sünnet-i seniyye dairesinde ibadet ve zikirle meşgul olurken kendilerini geiştirmek için şeyhlerin nezaretinde yavaş yavaş ilerlemedir. Bir basamaktan diğer basamağa çıkmaktır. Yani okula giden öğrencinin bilgisini artırdıkça sınıf atlaması gibi bir şeydir. 

Ferdiyet ise şeyhe ve tarikata girmeden doğrudan Kur'an ve sünnetten istifade ile araya tarikat ve şeyhi koymadan ilerlemektir. Sahabelerin yaptığı budur. Belli bir süre hocaya ihtiyaç duyan ama diplomayı aldıktan sonra kendi metotları ile ilerleyen akademik personelin durumu ferdiyeti, hocaya bağlılığı devam eden ve hocası ölünce onun yerine geçerek kendisinden daha aşağı sınıfta olanları eğitmeye devam edenler de tarikatçılardır.

Risale-i Nur Talebeleri Risale-i Nurlar ile doğrudan Kur'andan hakikat dersini aldıkları için daha alt makamda olan Tarikatın şeyhlerine ve derslerine ihtiyacı yoktur...

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
halili
inkişaf(!) diye kendini adlandıran kardeş; son parağrafın çoook ağır olmuş , üstelik yine aynı parağrafında ( direk) KURAN'dan ve Risalei nurdan dersini aldığını söylüyorsun.... işte direk almanın FARKI burda ortada...
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
drerkan
Aslında her meslek meşrep Velayet-i Kübrada olduğunu düşünüyor?Nefsil emirdeki durumu ancak Allah bilir.Bildirirse Üstad gibi zatlar bilir.Üstad ne diyor nefsini daima herkesten aşağı bil !!!
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
halili
Bin yılın müceddidi Velayeti Kübra makamı için; peygamberlerin ve sahabenin makamıdır başka hiç bir kimsenin değildir, makam sahibi onlardır, onlardan sonraki zamanlarda oradan nasiplenen yok denecek kadar az olmuştur kendisinin bu ihsana kavuştuğunu şu şekilde söylemiştir , o makamda seyr ettiğini yani yükselerek gezip görüp tekrar geri döndüğünü söylemektedir yani orada kalıcı sadece makam sahipleridir.... Ama bügün görüyoruz ki Risalei nur talebeleri kendilerinin velayeti kübra makamında olduğunu söylüyorlar soru soran talebesinden tutunda cevap veren talebesine kadar, üstelik diğer geçmiş evliyalarada küçük evliya diyorlar kendilerini velayeti kübrada sanarak.... ey kardeşlerim siz evliyalığı kolay mı sanıyorsunuz , bin yılın müceddi seyri suluka cezbe (çekip götürme gibi bir lütüf) ile başladığı halde 10 yıl sonra rıza makamına kavuştuğunu söylüyor... kardeşler biz evliyanın ayağının tozu bile olamayız..... Onun için onları incitmeyin, onların yolundan giden bizi incitmeyin....... mesleğinizi övün ama başkasını küçük göstererek değil..,,,İmamı rabbani mektubatında şöyle söylüyor;Bizim yolumuz Ebu bekir efendimizden gelen sıddıkiye yoludur.Evliyâlık yolları arasında Silsile-tüz-zeheb yolu, Sıddîk- i ekberin “radıyallahü anh” yolu oldugundan, bu yolun yolcuları uyanık olur. Onun için de, yolların en üstünüdür. Baska yoldaki Evliyâ, bunların kemâlâtına nasıl yetisebilir? Onların içyüzünü nasıl anlıyabilir? Bu yolun yolcularının, bu isde kârları müsâvîdir demek istemiyorum. Belki milyonda biri böyle olabilirse ni’metdir, se’âdetdir. Peygamberimizin “sallallahü aleyhi ve sellem” haber verdigi hazret-i Mehdî, vilâyetin en yüksek derecesinde olacagına göre, o da bu yoldan yetismis ve bu yolu temâmlamıs ve düzeltmis olacakdır. Çünki bütün vilâyet yolları, bu yoldan asagıdır ve ulasdıkları vilâyetlerde, Peygamberlik makâmının kemâllerinden az birsey vardır. Bu yoldan kazanılan Evliyâlıkda ise, Sıddîk-ı ekberin “radıyallahü anh” yolu oldugu için, o kemâlâtdan pekçok bulunur
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Biz Risale-i Nuru ve onun müellifini Mehd-i Azam makamında görüyoruz. Hem biz şu tarikat küçük bu yol daha büyük diyerek bir isim vermiyoruz. Nakşilik ve Kadrilik içinde de velayet-i kübra makamı bulunuyor ama bu makama kim erişmiş kim erişmemiş bunları bilemiyoruz. Ayrıca her Risale-i Nuru okuyan ve ona gönül verene veli ya da büyük veli demiyoruz bunu Allah bilir.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
bahauddin
İnkişaf denen kişinin yorumunun kaldırılmasını talep ediyorum. Bu kadar kibir ve kendin bilmezlik kokan bir yorumun, siz nur talebelerini de sıkıntıya sokacağını, bu yazıları okuyan ehli tariki, tahkir edeceğini ve uhuvvete zarar vereceğini düşünüyorum.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Bahauddin kardeşim Biz küfür ve hakaret içermeyen bütün yorumları yayınlıyoruz bu bizi tenkit ediyor olsa bile. Sizde yanlış gördüğünüz noktaları ilmi bir şekilde izah ederseniz onu da yayınlarız inşallah.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...