"Vücudun en sağlam ve tagayyürden ve ademden en mukaddes sıfatı olan vahdet..." cümlesini devamıyla izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Buradaki vahdet; besatet anlamında kullanılmıştır. Besatet ve basit kavramları ise, tek bir hakikattan meydana gelen şeyler için kullanılır. Besatetin zıddı ise, mürekkeptir.

Mürekkep, çok şeyden bir araya gelen, terkip edilen demektir. Mesela, insanın vücudu mürekkeptir. Zira farklı elementlerden meydana gelmiştir. Dolayısı ile de dağılıp, yok olmaya mahkumdur. Ancak, insanın ruhu mürekkep değildir; basittir. Tek bir şeyden meydana geldiği için, ayrışma ve dağılma onun için söz konusu olamaz.

Aynen öyle de, Allah’ın ezeliyet ve ebediyetini ispat için Üstadımız, meseleyi aklımıza yaklaştırmak için bu ifadeyi kullanmıştır. Yani, o vacibul vücut sahibi olan Allah, bir çok şeyden birleşmiş bir varlık değildir. O Allah ki, besateti vardır. Yani birleşik bir vücut sahibi değildir.

Besatet ise tek olan demektir. Vücudun dağılmasında ve parçalanmasında en önemli neden, o şeyin, çok maddelerden oluşmasındandır. Yani birleşik olmasındandır. Onun için, vücut mertebeleri içinde an dayanıksız ve dağılmaya müsait vücut mertebesi mürekkep vücutlardır. Allah’ın vücut mertebesinin en sağlam ve değişmekten, başkalaşmaktan ve yok olmaktan masun ve münezzeh olmasının sebeplerinden birisi de onun vahdet ve besatet sahibi olmasıdır. Onun zatı tektir, vahidtir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...