Kayyumiyet; Allah'ın, her şeyi sürekli ayakta tutması, bir an bile elini çekse her şeyin harap olması manasına mı geliyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Şu kâinattaki ecrâm-ı semâviyenin kıyamları, devamları, bekàları, sırr-ı kayyûmiyetle bağlıdır. Eğer o cilve-i kayyûmiyet bir dakikada yüzünü çevirse, bir kısmı küre-i arzdan bin defa büyük milyonlarla küreler, feza-yı gayr-ı mütenâhi boşluğunda dağılacak, birbirine çarpacak, ademe dökülecekler. Nasıl ki, meselâ havada, tayyareler yerinde binler muhteşem kasırları kemâl-i intizamla durdurup seyahat ettiren bir zâtın kayyûmiyet iktidarı, o havadaki sarayların sebat ve nizam ve devamlarıyla ölçülür. Öyle de, o Zât-ı Kayyûm-u Zülcelâlin madde-i esiriye içinde hadsiz ecrâm-ı semâviyeye nihayet derecede intizam ve mizan içinde sırr-ı kayyûmiyetle bir kıyam, bir bekà, bir devam vererek, bazısı küre-i arzdan bin ve bir kısmı bir milyon defa büyük milyonlarla azîm küreleri direksiz, istinatsız, boşlukta durdurmakla beraber, herbirini bir vazifeyle tavzif edip gayet muhteşem bir ordu şeklinde, emr-i كُنْ فَيَكُونُ’dan gelen fermanlara kemâl-i inkıyadla itaat ettirmesi, ism-i Kayyûmun âzamî cilvesine bir ölçü olduğu gibi, herbir mevcudun zerreleri dahi, yıldızlar gibi, sırr-ı kayyûmiyetle kaim ve o sır ile bekà ve devam ediyorlar." (Lem'alar, Otuzuncu Lem'a, Altıncı Nükte)

Kâinatta Allah’ın varlığına ve birliğine işaret eden sayısız deliller, aynı zamanda kayyumiyet hakikatini de ispat eder. Zira kayyumiyet hakikati tevhidin zaruri bir neticedir. Yani "Allah varsa kayyumiyet de vardır" demektir. İkisini ayrı düşünmek mümkün değildir. Madem Allah vardır, Vahid’dir, Ehad’dir, varlığı zatındandır, Ezelî ve Ebedidir, öyle ise bütün kâinatı tedbir ve idare eden de O’dur.

Mesela; insan bedeninde vazife yapan bir zerre, bütün bedenin genel planına ve dengesine uygun bir şekilde hareket ediyor. Gözümüzün bir hücresindeki bir zerreyi misal alarak düşünelim. Bu zerre kendi başına buyruk olarak çalışıyor değildir. Yaptığı iş, vazife yaptığı hücreye bakmakta, hücre ise gözün tamamına nazar etmekte, göz ise sinir sistemi ve damarlar yoluyla bütün beden ile bağlı bulunmaktadır. O atomun ihatalı bir ilmi olması, yani göz hücresinden bütün bir bedene kadar her organı bilip tanıması gerekir ki, ona göre adım atsın. Beden de kâinatın tümünden süzüldüğüne göre, göz hücresindeki bir tek atomun yaratıcısı, sahibi ve mâliki ancak bütün kâinatın Hâlıkı olabilir.

Demek ki o zerre; Allah’ın sonsuz kudreti, ilmi ve kayyumiyeti ile o muazzam adımı atıyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

muratkul

Burada kayyumiyet kanunlar mı oluyor 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Kayyumiyet İlahi sıfatların mesela kudretin orada istikrarlı bir şekilde cari (işleyip faaliyet göstermesi) olması anlamındadır. Kanun ifadesi de bu işlemin isimlendirme kısmı oluyor zaten kanunlara ismi verenlerde insanlardır. 
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...