Yedinci Hakikatte geçen “hıfz” ve “hâfiziyet” kelimeleri arasında gramer açısından fark var mıdır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hıfz, “korumak, muhafaza etmek” demektir ve mastardır.

Hâfiz, koruyucu mânâsına gelir ve isimdir.

Hâfıziyet ise “hıfz edicilik, koruyuculuk, koruma vasfına sahip olma” demektir; hal, şe’n, kabiliyet bildirir. Cenâb-ı Hak hakkında “kabiliyet” kelimesi yerine “şe’n, şuunat” kelimeleri kullanılır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...