Yedinci Şua'nın mukaddime bölümünü izah eder misiniz? Üstad neden ispatı ve nefyi açıklıyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Mukaddeme konuya giriş demektir. Giriş bölümünde ise asıl anlatılacak maksadın ön şartları ve hazırlıkları yapılır ta ki, maksat daha güzel anlaşılsın. Bütün kitap ve kaynaklarda bu adet vardır. Üstad Hazretleri de büyük bir maksat olan tevhidin ispatına girişmeden önce bir takım usule ve mantığa dair kaideleri mukaddeme şeklinde izah ediyor. Bu usul ve mantık kaidelerinin ışığında meseleye bakılır ise maksat daha güzel anlaşılır.

İlk meselede nefyedenlerin, yani kafirlerin inkar gerekçelerini ve bakışlarındaki noksanlıklarını izah ediyor ki, onlar nasıl olup da kainat kitabında sayısız zahir olarak parlayan tevhid delillerini göremiyorlar idrak edemiyorlar. Avam insanlar içinde onların inkarları bir şüphe bir vesvese kaynağı olabiliyor. Üstad Hazretleri bu gerekçeleri izah ederek onların nasıl yanlış ve hatalı baktıklarını gösteriyor ki avamda vehim ve vesvese kalmasın.

Yoksa avam şöyle bir vehme kapılabilir: Kainatta Allah’ın varlığı ve birliği çok zahir ve açık diyorsunuz, ama ekser insanlar bunu neden göremiyor? Demek ki, onların görememesinde bir hakikat var deyip, tevhidin o parlak delillerini nazarlarında sönükleştirebilirler. İşte Üstad Hazretleri mukaddemede bunun gibi vehimleri temizliyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...