Yedinci Şua'nın mukaddime bölümünü izah eder misiniz? Üstad neden ispatı ve nefyi açıklıyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Mukaddime konuya giriş demektir. Giriş bölümünde ise anlatılacak asıl maksadın ön şartları ve hazırlıkları yapılır ki, maksat daha iyi anlaşılsın. Telif edilen bütün kitap ve kaynaklarda bu adet vardır. Üstad Hazretleri de büyük bir maksat olan tevhidin ispatına girişmeden önce, usule ve mantığa dair bazı kaideleri mukaddeme şeklinde izah ediyor. Bu usul ve mantık kaidelerinin ışığında meseleye bakılır ise maksat daha güzel anlaşılır.

İlk meselede nefyedenlerin, yani kâfirlerin inkâr sebepleri ve ne kadar esassız oldukları izah ediliyor; kâinat kitabında sayısız zahir olarak parlayan tevhid delillerini göremedikleri nazara veriliyor. Kâfirlerin inkârları veya bazı batıl fikirler avam insanları vesveseye ve şüpheye düşürebiliyor. Üstad Hazretleri inkârın sebeplerini izah ediyor ki, avamda vehim, şüphe ve vesvese kalmasın.

Aksi halde avam insanlar şöyle bir vehme kapılabilir: “Kâinatta Allah’ın varlığı ve birliği çok zahir ve açık diyorsunuz, ama ekser insanlar bunu neden göremiyor? Demek ki, onların görememesinde bir hakikat var” deyip, tevhidin o parlak delillerini nazarlarında sönükleştirebilirler. İşte Üstad Hazretleri mukaddemede bunun gibi vehimleri temizliyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...