Yer kürenin merkezindeki sıcaklık ile alakalı Üstad'ın verdiği rakamlar, ilmî rakamlara muvafakat ediyor mu?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Cehennem-i Suğrâ, yerin altında, yani merkezindedir. Kürenin altı, merkezidir. İlm-i tabakatü'l-arzca malumdur ki, ekseriya her otuz üç metre hafriyatta, bir derece-i hararet tezayüd eder. Demek, merkeze kadar nısf-ı kutr-u arz, altı bin küsur kilometre olduğundan, iki yüz bin derece-i harareti câmi, yani iki yüz defa ateş-i dünyevîden şedit ve rivayet-i hadise muvafık bir ateş bulunuyor."(1)

Üstad Hazretleri dünyanın ateş birimini bin derece olarak kabul ediyor. Bu sıcaklığın her otuz üç metrede bir derece artacağını ifade ediyor. Dünyanın yarıçapı olan 6378 kilometre ile çarpıldığında yaklaşık olarak iki yüz bin dereceye yakın bir ateşin olacağını hesap ediyor. 6378/33 = 193; 193x1000=193.000 gibi bir rakam ortaya çıkıyor.

Bu konuyla ilgili Vikipedi web sayfasında geçen bilgileri aşağıya alıyoruz:

"Dünya'nın dış kabuğu ile bu kabuğun üzerindeki atmosfer (hava) ve hidrosfer (okyanuslar ve denizler) katmanları doğrudan gözlemle incelenebilir. Oysa Dünya'nın iç bölümlerine ulaşarak yapısını doğrudan inceleme olanağı yoktur. Dünya'nın iç yapısına ilişkin bütün bilgiler depremlerin incelenmesinden ve Dünya'nın içinde var olduğu düşünülen maddeler üzerindeki deneylerden elde edilmiştir. Yanardağların varlığına ve yerkabuğunun yüzeyindeki ısı akışı ölçümlerine dayanarak Dünya'nın iç böümlerinin çok sıcak olduğunu biliyoruz. Yerkabuğunun derinliklerine doğru indikçe kayaçların sıcaklığı her kilometrede 30 °C kadar yükselir. Böylece; kabuğun en alt katmanlarının çok daha üstünde yer alan kayaçlar kızıl kor haline dönüşür. Aslında Dünya'nın büyüklüğüne oranla yerkabuğu çok incedir. Eğer Dünya'yı bir futbol topu büyüklüğünde düşünürsek kabuğu da ancak topun üzerine yapıştırılmış bir posta pulu kalınlığındadır. Kabuğun altında kalan kayaçlar ise akkor sıcaklığına kadar ulaşır."

"Taşküre (Litosfer) Mantonun üstünde yer alan ve yeryüzüne kadar uzanan katmandır. Kalınlığı ortalama 100 km’dir. Taşküre’nin ortalama 35 km’lik üst bölümüne yerkabuğu denir. Daha çok silisyum ve alüminyum bileşimindeki taşlardan oluşması nedeniyle sial de denir. Yerkabuğunun altındaki bölüme ise silisyum ve magnezyumdan oluştuğu için sima denir. Sial, okyanus tabanlarında incelir yer yer kaybolur. Örneğin Büyük Okyanus tabanının bazı bölümlerinde sial görülmez. Yeryüzünden yerin derinliklerine inildikçe 33 m’de bir sıcaklık 1 °C artar. Buna jeoterm basamağı denir." (Erişim tarihi: 30 Ocak 2013)

Yukarıda verilen bilgiler ışığında hesap ettiğimiz zaman, yaklaşık olarak Üstad'ın hesabı ile tetabuk ediyor. Yerkabuğunun derinliklerine doğru indikçe kayaçların sıcaklığı her kilometrede 30 °C kadar yükselir ifadesine göre; 6378x30=191340 derece bir sıcaklık ortaya çıkar ki; bu da Üstad'ın hesabına yakın bir rakamdır. Zaten fen bilginlerinin de ifade ettiği gibi, yerin merkez sıcaklığı kat’î ve kesin bir rakam değil, kıyasla elde edilen yaklaşık bir rakamdır.

"Çekirdek: Yeryuvarlağının en iç kısmında çekirdek bölümü yer almaktadır. Yoğunluğu ve kalınlığı en fazla olan katmandır. 2890 km derinlikten başlayarak 6371 km.ye kadar devam etmektedir. İki bölümden oluşmaktadır."

a. Dış Çekirdek: Alt mantodan sonra dış çekirdeğe geçilir. Yerin 2890 km ile 5150 km derinlikleri arasında yer alır.

Dış Çekirdek: Yerkürenin merkezinde bulunan katdır. Sıcaklığın 6300 0C ‘ ye kadar yükseldiği tahmin edilmektedir.Yoğunluk 13,6 gr/cm3 ‘e kadar ulaşmaktadır. Yoğunluğun fazla olmasından dolayı burada bulunan malzemeler katı haldedir."

"Not: Yeryuvarlağının iç yapısı ile ilgili bilgiler daha çok teorilere dayanmaktadır. Şu ana kadar yerin merkezine doğru açılan en derin kuyu 10 km civarındadır. Yerin merkezi ile ilgili bilgiler şu yöntemlerden yararlanarak elde edilmektedir. Bunlar: Deprem dalgaları, volkanizma sırasında çıkan malzemelerin incelenmesi, taşların incelenmesi, yerkabuğundaki sıcaklık değişimlerinin incelenmesi." (bk. Vikipedi, Yer Küresi, JEOLOJiK DEVİRLER)

Yukarıda vermiş olduğumuz bilgiler, sıcaklık değeri dış çekirdekteki sıcaklık değeridir. Dış çekirdekten içe doğru daha çok yol katedilmesi gerekiyor ki; bu da sıcaklık değerinin artması demektir.

1) bk. Mektubat, Birinci Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

yergulten
Allah razı olsun.Çok ikna edici bir cevaptı
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
sami

TÜBİTAK'ın Vermiş Olduğu Cevap:
Dünyanın çekirdeğinin yaklaşık sıcaklığı nedir ? Nasıl ölçülebilir?

Dünya çekirdeğinin sıcaklığını doğrudan ölçmek mümkün değildir. Madenlerden ve yer kabuğuna delinen deliklerden bilebildiğimiz kadarıyla, yüzeye yakın yerlerde, ısı her 60 feet (18.28 m) derinlik için 1 derece Fahrenheit artmaktadır. Eğer bu artış dünyanın çekirdeğine kadar gidiyorsa, dünyanın merkezinin 100.000 derece Selsiyus olduğu söylenebilir.

Ancak dünyanın merkezinin bu kadar sıcak olduğuna kimse inanmamaktadır. Çekirdeğe doğru gittikçe derinlikle birlikte ısı artışının yavaşladığı sanılmaktadır, dolayısıyla çekirdek olsa olsa 3000 ila 5000 derece arası bir sıcaklıktadır.

Bu ortalama ısı tahmini laboratuar deneylerinin teorik modellenmesi sonucu türetilmiştir. Bu oldukça zor ve spekülatif bir durum, çünkü laboratuar ortamında bu denli yüksek ısılara ulaşabilmek mümkün değildir. Ayrıca çekirdeğin de maddesi henüz bilinmemektedir.
http://www.biltek.tubitak.gov.tr

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
ZÜBEYİR ANAR

Son kısımda geçen " rivayet-i hadise muvafık bir ateş bulunuyor." daki hadisi aktarabilme imkanınız var mı acaba 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Kaynak olarak bu veriliyor lakin metne ulaşamadık. bk. Buhârî, Bedü’l-Halk, 10; Müslim, Cennet, 30; Tirmîzî, Cehennem, 7; Müsned, 2:313.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
ZÜBEYİR ANAR

5078-)  Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalatu vesselam: "Yaktığınız ateş var ya, bu, cehennem ateşinin yetmiş cüzünden bir cüzdür!" buyurmuştu. (Yanındakiler): "Zaten bu ateş, vallahi (asileri cezalandırmaya ahirette) yeterliydi" dediler. Aleyhissalatu vesselam: "Cehennem ateşi öbürüne altmışdokuz kat üstün kılındı. Her bir kat'ın harareti, bunun mislindedir."

Kaynak:  Buhari, Bed'ü'l-Halk 10; Müslim, Cennet 29, (2843); Muvatta, Cehennem 1, (2, 994); Tirmizi, Cehennem 7, (2592).

Konu:  Cennet ve Cehennem

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Adem68474

Dünyanın ateş birimi niçin bin kabul ediliyor

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Mehmet Selim)

Dünya ateşinden maksat alev olsa gerektir. Alevin en bariz ve uzun zamandan beri beşerin hayatında olan mum alevidir. Mum alevinin değişik özellikleri olmakla birlikte karanlık bölge denilen alevin kalbindeki sıcaklık tam olarak 1000 derecedir. Bununla birlikte ağacın ya da gazın yanması ile ortaya çıkan alevlerde en yüksek sıcaklık da 1000 derece olarak ölçülmüştür. 

Bu nedenle Üstadımızın "iki yüz bin derece-i harareti câmi, yani iki yüz defa ateş-i dünyevîden şedit" ifadesi bu hikmetten ileri gelmiş olabilir. 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...