Yirmi Sekizinci Lem'a'nın Dördüncü Nükte'sini açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Dördüncü Nükte

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ
وَاَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ

[“Biz demiri de indirdik ki, onda hem kuvvet ve şiddet, hem de insanlar için faydalar vardır.” (Hadîd, 57/25)] âyetine dâir gayet ehemmiyet kesb etmiş. Mühim ve mütefennin bir adam bu sual ile bazı hocaları ilzâm ettiği bir suale muhtasar bir cevaptır."(1)

Burada "Demir yer altından çıkan bir maden iken, ayette, "Biz demiri indirdik." ifadesi geçiyor. Bu çelişki değil mi?" sualinin cevabı veriliyor.

Üstad Hazretleri bu ayeti birkaç yönden izah ediyor.

Birisi, ayette demirin nimet olma yönüne işaret etmek için “indirdik” tabiri kullanılıyor. Nimet ciheti ise aşağıdan yukarıya çıkmıyor, belki rahmet hazinesinden geliyor. Rahmet hazinesi elbette âlî, yukarı ve mânen yüksek mertebededir. Nimet yukarıdan aşağıyadır ve muhtaç olan beşerin mertebesi aşağıdadır. Elbette nimeti bahşetmek yukarı ile, ihtiyaç ise aşağı ile sembolize edilir.

Diğer bir mana olarak “yukarı” “aşağı” kıyasa açıktır. Dünyanın merkezine göre yukarı ve aşağı oluyor. Hattâ bize nisbeten aşağı olan bir şey, Amerika kıt’asına nazaran yukarı oluyor. Demek, merkezden dünyanın yüzeyine gelen maddeler, dünyanın yüzeyinde olanlara göre vaziyeti değişir. Yani yukarı aşağı kavramı nispet edildiği şeye göre değişiyor demektir.

Diğer bir bakış açısı da insanlık için yağmur ve kar neyi ifade ediyor ise, demir de aynı şeyi ifade ediyor manasına gönderme yapılıyor. Yani yağmur ve kar size nasıl rahmet olarak indiriliyor ise, demir de o şekilde rahmet olarak indirilmiştir.

Bir başka bakış açısı, demirin ilk kaynağının semadan gelmiş olduğudur. Evet dünya güneşten kopup gelen bir gezegen olması hasebi ile, dünya içindeki bütün kıymetli madenleri semadan irsiyet almıştır.

(1) bk. Lem'alar, Yirmi Sekizinci Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...