"Fakat istikbalde demirin gayet hârika ve muhayyirü’l-ukùl bir surette, denizde, havada ve karada gezerek küre-i arzı musahhar edip, mevt-âlûd bir hârika kuvveti gösterdiği,.." Devamıyla izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Kur’ân-ı Azîmüşşân, bu küçük anbardaki parça parça çıkarılan demiri, yalnız 'sarf etmek' mânâsını ifade etmek istemiyor. Belki Hazine-i Kübrâdan o nimet-i azîmeyi küre-i arz ile beraber indirdiğini ifade etmek için; yani, bu küre-i arz hânesine en lâzım şey demirdir ki, Hâlık-ı Zülcelâl, güya küre-i arzı güneşten ayırıp insanlar için indirdiği zaman, demiri de beraber inzâl etmiş ve ekser ihtiyâc-ı beşer onunla temin edilmiştir. Kur’ân-ı Hakîm, 'Bu demirle işlerinizi görünüz ve onu çıkarmaya çalışarak istifade ediniz.' diye, mûcizâne ferman ediyor."

"Bu âyette hem def-i a’dâya, hem celb-i menâfie medâr iki nimet beyan ediyor. Nüzûl-u Kur’ân’dan evvel demirle ehemmiyetli menâfi-i beşeriye temin edildiği görülmüş. Fakat istikbalde demirin gayet hârika ve muhayyirü’l-ukùl bir surette, denizde, havada ve karada gezerek küre-i arzı musahhar edip, mevt-âlûd bir hârika kuvveti gösterdiğini ifade için, شَدِيدٌ بَأْسٌ فِيهِ
[“Onda kuvvet ve şiddet vardır.” (Hadid, 57/25)] kelimesiyle, ihbâr-ı gaybî nev’inden bir lem’a-i i’câz gösteriyor."(1)

Bu paragrafta, demirin İslam’dan evvelki ve zamanımızdaki ehemmiyetli vazifeleri ve fonksiyonlarından bahsedilmektedir. Buradan anlaşılıyor ki, demirin insanlık hayatında iki temel faydası olmuştur.

Birisi: Düşmanları def etmek için önemli bir fonksiyonu. Bütün silahlar, savaş denizaltıları, savaş uçakları v.s buna misal olarak verilebilir.

İkincisi: İhtiyaçların karşılanmasında önemli bir vazifesi vardır. Demiryolu, fabrikalar, uçaklar, arabalar, sanayi kollarının çoğu, kalıplar v.s bunlara misal olarak verilecek sadece birkaç alandır.

İnsanoğlu özellikle ahir zamanda demirin şiddeti ve sertliği vesilesiyle, küre-i arzı emrine çalıştıracak bir duruma gelecek. Âdeta musahhar edecek ve kendine hizmetçi gibi istihdam edecektir. Mesela, denizi musahhar edecek koca gemilerin ve denizaltıların yardımında kullanacaktır. Havayı musahhar edecek ve uçakların, füzelerin ve helikopterlerin emrinde çalıştıracaktır. Dünyanın her tarafına demiri kullanarak girecek, yollar yapacak, tünel kazacak ve dünyaya hakim olacaktır.

“Mevt-alud bir harika kuvveti” ifadesi, demirin öldürücü bir tesire sahip olduğunu ifade etmesiyle, 1.400 sene evvelki mesafeden demirin bilinmeyen ve daha keşfedilmemiş bu kuvvetine de dikkat çekilmiş. Mucizane bir gaybi bilgiyi haber vermiştir.

(1) bk. Lem'alar, Yirmi Sekizinci Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...