Block title
Block content

Yirmi Üçüncü Söz'deki; vakıa-i hayaliyedeki; hanımlar, kızlar, çocuklar ne anlam ifade ediyor?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Saray insan, saray içindeki ahali de insanın mahiyetindeki duygu ve latifelerdir. Yani insanın akıl, kalp, ruh, vicdan, zahiri ve batini hisler gibi donanımlarını, Üstad Hazretleri hanımlar ve çocuklar şeklinde temsil etmiş.

Sarayın önündeki it, nasıl nefsi temsil ediyor ise, mesture hanımlar ve çocuklar da insanın diğer duygu ve hislerini temsil ediyor. Bahsi geçen yerin sonunda Üstad Hazretleri, temsillerin manalarını şu şekilde tarif ediyor:

"İşte, o şehir ise, hayat-ı içtimaiye-i beşeriye ve medine-i medeniyet-i insaniyedir. O sarayların her birisi birer insandır. O saray ehli ise, insandaki göz, kulak, kalb, sır, ruh, akıl gibi letâif ve nefis ve hevâ ve kuvve-i şeheviye ve kuvve-i gadabiye gibi şeylerdir. Her bir insanda her bir lâtifenin ayrı ayrı vazife-i ubudiyetleri var. Ayrı ayrı lezzetleri, elemleri var. Nefis ve hevâ, kuvve-i şeheviye ve gadabiye, bir kapıcı ve it hükmündedirler. İşte o yüksek letâifi nefis ve hevâya musahhar etmek ve vazife-i asliyelerini unutturmak, elbette sukuttur, terakki değildir."(1)

(1) bk. Sözler, Yirmi Üçüncü Söz, İkinci Mebhas.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...