"Zahirde görünen hayat, şuur, kemal ve saire, ancak batından zahire süzülen zayıf bir tereşşuhtur. " cümlesini açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kainat ve maddi alem, ahiret ve manevi alemin üstünde tenteneli bir perde gibidir. Elmanın kabuğu nasıl elmanın özünün üstünde bir perde ve zayıf bir örtü ise, zahiri ve maddi eşya da batıni hakikatlerin üstünde bir kabuk, bir örtü mesabesindedir. Asıl ve menba, eşyanın iç yüzü ve kainatın arkasındaki gaybi alemlerdir. Zahiri ve maddi alemler ise, bu alemlerden beslenen birer ince zar ve kabuk hükmündeler.

İnsan, nasıl ruh ve beden ikilisinden oluşuyor ise, aynı şekilde mahlukat da maddi ve manevi, zahiri ve batini olmak üzere iki formattan, iki boyuttan oluşuyor. Ruh, hayat noktasında bedene kaynaklık ve özlük yaptığı gibi, manevi ve batıni alemler de maddi ve zahiri alemlere kaynaklık ve özlük yapıyor.

Hal böyle olunca, zahirde görünen canlılık ve şuur, batından gelen birer yaşlık ve sızıntı nevindendir. Nasıl ki, testinin yüzündeki rütubet ve nemlilik, içindeki sudan sızıyor ise, öyle de mahlukat testisinin yüzünü teşkil eden maddi kainattaki hayat ve şuurlar da onun içi mesabesinde olan gaybi alemlerden veya eşyanın iç yüzünden sızıyorlar denilebilir. Maddi alemdeki bazı yıldızların narını cehennemden, nurunu cennetten almaları bu meseleye karine olabilir.

Diğer bir mana da zahir ve batını, eşyanın mülk ve melekut yüzü şeklinde anlamaktır. Yani her şeyin bir mülk bir de melekut yüzü vardır. Melekut eşyanın iç yüzü olup burada her şey şeffaf ve parlaktır, sebepler burada yoktur. Allah’ın tasarrufu burada vesilesiz tecelli eder. Bu yönü ile melekut, mülk cihetine nazaran daha kavi daha sağlam ve daha esaslıdır.

Eşyanın mülk yüzünde yani dış ve maddi aleme bakan yüzünde sebepler araya girip zıtlar bir arada olduğu için, makam ve mertebe olarak melekut ile kaim oluyor. Nasıl ki, insan bedeni ruh ile kaimdir, aynı şekilde eşyanın mülk yüzü melekut yüzü ile kaim ve daimdir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yorumlar

drerkan
Yazı yazma kabiliyeti batın,kitaba dökülmesi zahirdir diyebiliriz.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...