"Zerrat arasındaki câzibenin, güneş ve yıldızlar arasında bulunan câzibeye kardeş olması, her iki kısmın da bir kalem-i vahidin yazısı olduğunu..." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Çekim kuvveti" bütün maddî âlemleri ihata eden bir kanundur. Ortada bir kanun varsa, o kanunu vaz’eden bir kanun koyucu var demektir.

Evet, çekim kuvveti maddenin en küçük yapı taşı olan atomda görüldüğü gibi, yıldız ve güneş gibi büyük cisimlerde de görülüyor. Demek çekim kuvvetini kim tesis edip yönetiyor ise, atomdan yıldızlara kadar her şeyi tedbir ve idare eden de aynı Zât'tır. Güneş ile atomda görünen cazibe kanunu aynıdır ve yaratıcısının birliğine işaret eder.

“Kardeş” kelimesi, hem bir asıldan gelmeyi hatırlatır, hem de birbirine benzemeyi. Gezegenlerin Güneş’e bağlı olarak dönmeleriyle, elektronların çekirdek etrafındaki hareketleri aynı kanunun iki farklı sahada tatbik edilmesidir. Kanun aynı olduğu için bu iki farklı hareket birbirinin kardeşi gibi olurlar ve işleyiş şekilleri de kardeşler arasındaki benzerlik gibi birbirini hatırlatır.

Allah, insanın ayakta durmasını yerdeki çekim kanununa, bedenin canlı olmasını ruh kanununa, Ay’ın düşmemesini Dünyanın çekimine, Dünyanın dönmesini de Güneşin cazibesine bağlamış ve bu mahlûklarında Kayyûm ismini tecelli ettirmiştir.

Bütün bu sebepler zincirini bizzat yaratan ve eşyayı onlarla ayakta tutan Allah’ın varlığı zâtındandır, başkalarının varlığı ise O’nun var etmesiyledir. Varlığı zâtından olanın kıyamı da yine kendi zâtı iledir.

Allah, ‘emir âlemi’ denilen bir kanunlar manzumesiyle, eşyayı sevk ve idare ediyor, varlıklarını ayakta tutuyor, devamlarını temin ediyor. Üstad Hazretleri ruh için; ‘âlem-i emirden gelmiş bir kanun-u emrî’ tabirini kullanır ve ruhun diğer kanunlardan farklı olarak, hayat ve şuur sahibi olduğunu nazara verir. Demek ki, ruhumuz da ilâhî bir kanun. Bedenimizdeki bütün organlar onunla ayakta duruyorlar. Onun gitmesiyle kıyam son buluyor ve insan bedeni cansız olarak yere yıkılıyor.

Bir ağacın, meselâ, yaprakları o ağaçta faaliyet gösteren bir kanunla gelişip büyüyorlar. O kanunun iş görmesi için de baharın gelmesi lazım. Büyüme kanunu tek başına iş görecek durumda değil. Baharı kim getiriyorsa, o kanunu da yine o işletiyor ve ağacın devam ve bekasına, yaprakların, çiçeklerin açmasına o kanunu sebep kılıyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...