"Saadet-saray-ı kemâlâtta, o kanuna tatbik-i hareket etmek gerektir." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Dikkat et: Nasıl ki bir evin levazım-ı mütenevviası yalnız bir san’atkârdan alınmaz. Belki her bir hâcette, o san’atta mütehassıs olana müracaat olmak gerektir. Öyle de saadet-saray-ı kemâlâtta, o kanuna tatbik-i hareket etmek gerektir. Acaba görülmüyor mu ki, birinin saati kırılsa, terziye 'Saatimi dik!..' dese, 'Yuha'dan başka cevap var mıdır?"(1)

Dünya hayatında mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamak istiyor isek, yaratılış kanunlarına uygun hareket etmemiz gerekir. Mesela, sağlıklı yaşamak için soğuk havada sıkı giyinmek bir kuraldır, bu kurala uyarsak hasta olmayız ve sıhhat içinde yaşarız.

Bir evin çok çeşitli ihtiyaçları vardır ve bu ihtiyaçları te bir sanatkâra yaptırmak mümkün değildir. Mesela, mobilyayı marangozdan, beyaz eşyaları beyaz eşya mağazasından, gıdaları marketten, halı ve kilimleri halı mağazasından alabiliriz. Markete gidip evin bütün ihtiyaçlarını temin edemeyiz.

Her ihtiyacın tedarikçisi ve uzman sanatkarı farklıdır. Saatçiye gidip "Mobilyamı tamir et." diyemeyeceğimiz gibi, mobilyacından da saatimizi tamir etmesini beklememiz, yaratılış kanunu olan branşlaşmaya aykırıdır.

Terzinin branşı elbise dikmek, saatçinin branşı ise saat tamir etmektir. Her ihtiyacımızı bir branşa ve o branşın sanatkarına götürmemiz icap eder.

Bu durum manevi ilimler ve ihtiyaçlar için de geçerlidir. Fizik, kimya ve biyoloji alanında uzmanlaşmış birisine gidip tefsir ile ilgili bir şey sorulmaz; tefsir uzmanı da bir fizikçi gibi olamaz. Hatta bir kimyacıya fiziki bir konu sorulamadığı gibi, bir hadis uzamanına kelam konusu da sorulmaz. Her uzman kendi alanında yetkin ve etkilindir, bizim de bu kurala göre ihtiyaçlarımızı temin etmemiz gerekir.

Hastalandığımızda doktora değil de cami hocasına veya mühendise tedavi için gidersek, ölüm fermanımızı imzalamış oluruz.

(1) bk. Muhakemat, Birinci Makale.

İlgili ders videosu için tıklayınız:
Prof. Dr. Şadi Eren, Muhakemat Dersleri (7.Bölüm)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...