"Zira nihayet derecede adil, merhemetkar, raiyetperver, muktedir, intizamperver, müşfik bir melikin memleketi..." Neden özellikle bu sıfatlara vurgu yapılıyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Zira nihayet derecede âdil, merhametkâr, raiyetperver, muktedir, intizam perver, müşfik bir melikin memleketi, hem bu derece göz önünde âsâr-ı terakkiyat ve kemalât gösteren bir memleket, senin vehminin gösterdiği surette olamaz."(1)

Burada konu bütünlüğüne uygun sıfatlar tercih ediliyor. İnsanın kalben ve ruhen rahat edip huzur bulması, ancak zikredilen sıfatların tam tecelli ve tezahür etmesi ile mümkündür. Bir memlekette idare sağlam, idareci de adil ve merhametli ise, o memleketin vatandaşı orada kalb huzuru ile yaşar. Burada asıl mevzu bu olduğu için, bu mevzua uygun sıfatlar tercih ediliyor.

Aynı şekilde kâinat bir memleket, Allah bu memleketin Meliki; adalet ve merhamet ise, bu memleketin sağlam bir düzenidir. İman ile bunu fark edenler huzur ve sükûnet bulurken gaflet, küfür gibi perdelerden dolayı bu sıfatları göremeyenler ise, dalâlet ve hüzün içinde yaşarlar ve kendi karanlıkları içinde boğulurlar.

(1) bk. Sözler, İkinci Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...