Üstad, "Mülk sahibi mülkünde istediği gibi tasarruf eder." diyor. Başka yerlerde de "Allah vadinde durmazsa zulüm olur, çirkinlik olur." gibisinden ifadeler kullanıyor. Nasıl anlamalıyız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Adil-i mutlak olan Allah zulümden, zulmetmekten münezzehtir. Üstadımız mülk sahibi olan Allah'ın kendi mülkünde istediği gibi tasarruf etmesini, mutlak malikiyetin gereği olarak bahseder.

Lakin Allah bir şeyi vaad ettiği zaman da bundan dönmez. Buradaki mana ile "mülk sahibinin kendi mülkünde istediği gibi tasarruf eder" ifadesi birbirinden farklı platformlarda değerlendirilmelidir.

Mesela, çok muktedir, zengin ve mülk sahibi bir sultan, elbette malikiyetin lazımı olan istiklaliyetiyle istediği şekilde mülkünde tasarruf etmeye hakkı vardır. Fakat bu sultan raiyetine söz verdi mi, onun ciddiyeti ve ağırbaşlılığı gerektirir ki, o sözü yerde koymasın ve yerine getirsin. Yoksa ciddiyetine ve izzetine halel gelir.

Bu cümleden ve bütün esma-i ilahiyenin ciddiyetinden anlıyoruz ki, Allah neyi vaad etmiş ise, onu yerine getirecektir. Mükâfat veya mücazat vadettiğinden, onu yerine getirmek için cennet ve cehennemi yaratmış ve çeşit çeşit hediye ve azaplarla donatmıştır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...