"Aklını başına al, kalbini temizle; ta şu musibetli perde senin nazarından kalksın, hakikati görebilesin." cümlesini izah eder misiniz?

Soru Detayı

- Kalbin temizlenmesiyle , musibetli perdenin kalkması arasındaki bağlantıyı izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Yahu, sen divane olmuşsun. Batnındaki çirkinlikler zahirine aksetmiş olmalı ki, gülmeyi ağlamak, terhisâtı soymak ve talan etmek tevehhüm etmişsin. Aklını başına al, kalbini temizle, ta şu musibetli perde senin nazarından kalksın, hakikati görebilesin. Zira nihayet derecede âdil, merhametkâr, raiyetperver, muktedir, intizam perver, müşfik bir melikin memleketi, hem bu derece göz önünde âsâr-ı terakkiyat ve kemalât gösteren bir memleket, senin vehminin gösterdiği surette olamaz."(1)

“Musibetli perde” inkar ve küfür gözlüğü ile kainata ve hadiselere bakmak anlamına geliyor. Evet, kalbinde küfür olan bir insan hadiseleri ve kainatı anlamsız, karanlık ve rahatsız edici bir şekilde görür ve öyle inanır. Ve bu bakışının cezası olarak kişi sürekli hüzün, keder ve karamsarlık içinde olur.

"Kalbin temizlenmesi" ise; küfür ve inkarı bırakıp iman ederek kainata ve hadiselere iman gözlüğü ile bakmak anlamına geliyor. İmanla kainata ve hadiselere bakan birisi her şeyi hikmetli, güzel ve anlamlı olarak görür ve öyle iman eder. Ve bu bakışının mükafatı olarak kişinin kalbi sürekli huzur, mutluluk ve saadet içinde olur.

Kalp küfürden arındırılmadığı müddetçe, küfür gözlüğü musibetli bir perde olmaya devam edecektir. Mesela, kafir ölümü bir hiçlik ve yok oluş olarak görür; ölüm ve ölüme sebep olan belalar karşısında müthiş bir korku ve endişe içinde kalır.

İlave bilgi için tıklayınız:

- "Zira, nihayet derecede âdil, merhametkâr, raiyet-perver, muktedir, intizam-perver, müşfik bir melikin memleketi, hem bu derece göz önünde âsâr-ı terakkiyat ve kemâlât gösteren bir memleket, senin vehminin gösterdiği..." İzahı?

(1) bk. Sözler, İkinci Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...