Zulmet-i küfür nasıl sanat-ı Rabbaniyeyi gizliyor? Hâlbuki kâfirde de Cenab-ı Hakk’ın ilahi sanatları tezahür ediyor!

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Yirmi Dokuzuncu Mektup'ta geçen; “Vezaif-i Eşya, tabir edilen hidemat-ı meşhude, onların ubudiyetlerinin unvanlarıdır.” hakikati, kâfirlerin bütün azaları, hücreleri ve duyguları için de geçerlidir. Bunların her birinin kendine mahsus bir tesbihi ve ibadeti vardır.

Şu var ki, inanmayan insanlar bu tesbihlerin farkında değildirler. Karanlıkta kitap okunamaması gibi, onlar da ruhlarındaki küfür karanlığı sebebiyle kendi vücutlarında sergilenen esma ve sıfat tecellilerini okuyamazlar.

Sadece dünya için çalışır, menfaat peşinde koşar, sefih bir hayat sürerler; düşünmeden yaşar, şükretmeden yer ve içerler. Ve ayet-i kerimede haber verildiği gibi, hayvan gibi hatta onlardan daha aşağı bir hayat geçirirler.

"...Onlar hayvanlar gibidirler, belki yolca onlardan daha da şaşkındırlar." (Furkan, 25/44)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...